Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Kolonoskopia

Kolonoskopia është procedurë me anë të së cilës ekzaminohet  brendësia e zorrës se trashë

Kolonoskopia është test, me të cilin mjeku me ndihmën e kolonoskopit (tub i hollë) ekzaminon pjesën e poshtme të traktit gastrointestinal (rektumin, zorrën e trashë dhe fundin e zorrës së hollë). Kolonoskopi aplikohet përmes anusit, në rektum, më tej në zorrën e trashë deri në pjesën e cekumit pjesa e zorrës së trashë e cila takohet me zorrën e hollë.

Endoskopi përmban një burim drite dhe një aparat fotografik të vogël në mënyrë që operatori i monitorit të mund të shikojë brenda organeve. Kolonoskopi gjithashtu ka një kanal përmes të cilit mund të futen instrumenta të ndryshëm. Me këto instrumenta operatori mund të marrë një mostër të vogël (biopsi) nga mukoza për ekzaminim të hollësishëm, të heq polipet ose të aplikojë medikamente të përshtatshme. Kur ekzaminohet vetëm pjesa fillestare e zorrës, atëherë kjo procedurë quhet rektoskopi.

Me anë të kolonoskopisë mund të vërtetohen ose të përjashtohen gjendjet në vijim:

  • Nyjet hemoroide
  • Polipet
  • Divertikula (zgjerim i pjesës se murit të yorrës së trashë)
  • Sindromi i zorrës nervoze
  • Sëmundjet inflamatore të zorrëve si koliti ulcerokimik ose sëmundja e Crohn
  • Kanceri i zorrës së trashë