PËRGATITJA PSIKO-EDUKATIVE PËR PACIENTËVE PARA OPERACIONIT - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

PËRGATITJA PSIKO-EDUKATIVE PËR PACIENTËVE PARA OPERACIONIT

PSIKO-EDUKIMI ËSHTË PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE E PACIENTËVE PARA OPERACIONIT  është këshillim i të gjithë pacientëve që janë para operacionit. Ky këshillim përfshin edukim të shkurtër për ndërhyrjen operative, bisedë për stresin dhe frikën që pacienti është normale ta ketë dhe reflektim në lidhje me emocionet që përfshijnë mbingarkesë, frikë dhe kërcënim.

Është e dëshmuar se pacientët të cilët janë psikologjikisht të përgatitur, të këshilluar dhe të informuar mirë rreth procedurës operacionit, përballen më lehtë me operacionin dhe shërohen më shpejt. E gjithë familja gjithashtu merr pjesë në shërimin e pacientit dhe prandaj është e rëndësishme që ata të jenë psikologjikisht të përgatitur dhe të informuar për atë që e pret pacientin.