Potenciale të dukshme të evokuara - VEP - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Potenciale të dukshme të evokuara – VEP

VEP – është metodë neurofiziologjike e cila me ane te stimulimit te drites shqyrton transmisionin nga retina tek korja pamore.

Indikacione:

  • lezione të nervit optik; rrugët e shikimit;
  • lezione në nivel të chiasm; korës pamore, verbëri kortikale
  • definim të lezioneve vaskulare nga lezionet demielinizatore të dëshmuara në NMR,
  • sklerozë multiple – 90% është gjetje pozitive gjatë lezioneve klinike dhe lezioneve subklinike, shërben për kritere diagnostikuese;
  • retinopati diabetike, nevrit retrobulbar etj.