Caktoni kontroll

Schedule a review

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Psikodiagnostikimi

Psikodiagnostikimi përfshin shqytimin me ndihmën e testeve psikologjike që janë të destinuara për diagnostikimin dhe qartësimin e pyetjeve te cilat kanë të bëjnë me tiparet, sjelljen, gjendjen e humorit, funksionimin emocional dhe proceset kognitive të individit.

Përdoret në ato situata në të cilat është i nevojshëm shpjegimi i diagnozës, kur ekziston histori e përvojave traumatike, kur ka keqpërdorim të substancave, gjatë problemeve në marrëdhëniet interpersonale etj. Në mënyrë plotësuese përdoret edhe si mbështetje në procesin e psikoterapisë.

Me ndihmë të testimit psikologjik klienti fiton informacione të detajuara për veten, dhe psikologu përpunon gjetje psikologjike objektive.

Në departament disponojmë me  më shumë se 30 teste psikologjike të vlerësimit:

  • Testet klinike,
  • Testet të inteligjencës dhe personit,
  • Teste për vlerësim të organicitetit,
  • Aparaturë GDV dhe
  • Aparaturë – Bio feedback.