Psikodiagnostikimi - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Psikodiagnostikimi

Psikodiagnostikimi përfshin shqytimin me ndihmën e testeve psikologjike që janë të destinuara për diagnostikimin dhe qartësimin e pyetjeve te cilat kanë të bëjnë me tiparet, sjelljen, gjendjen e humorit, funksionimin emocional dhe proceset kognitive të individit.

Përdoret në ato situata në të cilat është i nevojshëm shpjegimi i diagnozës, kur ekziston histori e përvojave traumatike, kur ka keqpërdorim të substancave, gjatë problemeve në marrëdhëniet interpersonale etj. Në mënyrë plotësuese përdoret edhe si mbështetje në procesin e psikoterapisë.

Me ndihmë të testimit psikologjik klienti fiton informacione të detajuara për veten, dhe psikologu përpunon gjetje psikologjike objektive.

Në departament disponojmë me  më shumë se 30 teste psikologjike të vlerësimit:

  • Testet klinike,
  • Testet të inteligjencës dhe personit,
  • Teste për vlerësim të organicitetit,
  • Aparaturë GDV dhe
  • Aparaturë – Bio feedback.