PSIKOTERAPIA DHE PROGRAMI ANTISTRES - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

PSIKOTERAPIA DHE PROGRAMI ANTISTRES

Me PSIKOTERAPI merret psikologu i cili eshte i specializuar për psikoterapi dhe ka për qëllim trajtimin dhe mjekimin e neurozave (siç është ankthi, depresioni, fobitë dhe hipokondri, sulmet e panikut, çrregullime postraumatike të stresit dhe çrregullime psikopatike).

Me ndihmë të seancave të rregullta të psikoterapisë mundohemi që t’i zgjedhim problemet psikologjike të pacientit dhe të përmirësojmë shëndetin e tij.