Sëmundjet kardiovaskulare - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Sëmundjet kardiovaskulare

Treguesi gjenetik i cili parashikon sëmundjet e zemrës është një lloj shqyrtimi i cili kryhet tek personat e shëndetshëm dhe përdoret për të përcaktuar rrezikun e ardhshëm të zhvillimit të sëmundjes së zemrës ose për të konfirmuar diagnozën e sëmundjes kongjenitale kardiovaskulare. Këto teste paraqesin një klasë të re dhe në rritje të qasjeve mjekësore që janë thelbësisht të ndryshme nga testet standarde të diagnostikimit. Avantazhi i këtyre testeve qëndron në identifikimin e hershëm të rrezikut të zhvillimit të një sëmundje të veçantë kardiovaskulare ose diagnozës së shpejtë dhe të saktë të saj. Këto lloj testesh zakonisht zbulojnë mutacione gjenesh të shoqëruara me sëmundje të zemrës të cilat manifestohen menjëherë pas lindjes ose më vonë në jetë. Këto analiza mund të ndihmojnë në reduktimin e rrezikut të zhvillimit të këtyre sëmundjeve me anë të ndryshimit të stilit të jetësës.