Elvis Aleksovski - Zan Mitrev Clinic

Ugovorite pregled

Schedule a review

00389 2 3091 484

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Dr. Elvis Aleksovski

Anesteziolog

Mesto rođenja:

Stip, Makedonija

E-mail:

elvis.aleksovski@zmc.mk

1982-1986

Srednja medicinska škola Dr. Panče Karagjozov – Skoplje, odsek za medicinske sestre – tehničare

1986-1987

Služenje vojnog roka

1987-1994

Studije opšte medicine na Maedicinskom fakultetu – Skoplje

27.10.1995

 Položen državni ispit i dobijanje licence za rad

1996-2001

Doktor medicine – matični lekar u PZU Nina Medikal – Skoplje

04.05.2001

Zaposlenje na univerzitetskoj kliici za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje – Skoplje

29.11.2006

Položen specijalistički ispit iz specijalnosti anesteziologije sa reanimacijom i dobiveno zvanje – specijalista anesteziologije sa reanimacijom

2007

Rukovodilac Odseka za ambulantnu anesteziju i tretman na KARIL-u, Skoplje

2008

Izbor za mlađen asistenta na Medicinskom fakultetu – Skoplje, na Univerzitetu sv. Ćirilo i Metodije, iz predmeta Anesteziologija sa reanimacijom

1999-2012

Rukovodilac odseka u Centralnoj intenzivnoj nezi na KARIL-u – Skoplje

2011

Izbor za asistenta na Medicinskom fakultetu – Skoplje na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije, iz predmeta enesteziologija sa reanimacijom

2010-2012

Rukovodilac Odseka za neonatalnu anesteziju na Dečijoj hirurgiji u KARIL-u – Skoplje

02.10.2012

PZU Specijalna bolnica Filip Vtori

PROFESIONALNO UNAPREĐENJE:

 • 2004g. šesti kurs, prvi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A)  „Anestezija, organizacija, pacijent i operacija“
   
 • 2005g. prvi kurs, drugi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A)  „Anestezija, respiracija, toraks “.
   
 • 2006g. drugi kurs, drugi postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A) „Srce, cirkulacija i anestezija “.
   
 • 2007g. treći kurs, drugi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A) „Intenzivno lečenje, hitna medicina, krv i transfuzija krvi“.
   
 • 2008g. četvrti kurs, drugi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A) „Majka, dete, neželjena dejstva lekova“.
   
 • 2008g. Škola anesteziologije, КМЕ kurs  1 – „Inhalacijska anestezija “ – Udruženje lekara anesteziologije, reanimacije i intenzivnog lečenja – Katedra za anesteziologiuu sa reanimacijom, Medicinski fakultet – Skoplje.
   
 • 2009g. peti kurs, drugi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A) u Dojranu, „Neuroanestezija, lokoregionalna anestetzija i terapija boli“ .
   
 • 2009g. Škola anesteziologije, КМЕ kurs  2 – „ Inhalacijska anestezija “ – здружение на лекари по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување – Udruženje lekara anesteziologije, reanimacije i intenzivnog lečenja – Katedra za anesteziologiuu sa reanimacijom, Medicinski fakultet – Skoplje.
   
 • 2010g. šesti kurs, drugi ciklus postdiplomske nastave na Katedri za anesteziologiju i reanimaciju na Medicinskom fakultetu – Skoplje, Evropska fondacija za edukaciju u anesteziologiji ( F.E.E.A) u Dojranu, „ Anestezija, organizacija, pacijent i operacija“.
   
 • 2010g. „4ti kongres anesteziologa R. Makedonije“-Оhrid.
   
 • 2011g.„Internacionalna škola dečije anestezije“ , Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet – Univerzitetska dečija klinika Beograd – R. Srbija.
   
 • 2011g. Škola anesteziologije –  – udruženje lekara anesteziologije, reanimacije i intenzivnog lečenja – Katedra za anesteziologiju sa reanimacijom, Mecicinski fakultet – Skoplje – „Anesteziologija u novoj deceniji“ , tehnike I monitoring.
   
 • 2011g. КМЕ„ Novine u dečijoj hirurgiji“-Udruženje dečijih hirurga-međunarodno učešće-Kičevo.
   
 • 2012g.„ Internacionalna letnja škola dečije anestezije“-Beograd-Srbija, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet – Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
  • Prvi deo: Rizični pedijatrijski pacijenti.
  • Drugi deo: Najsavremenije teme u dečijoj anesteziologiji i intenzivnoj terapiji.
    
 • 2012g. St. Sastanak –„ Medicina zasnovana na dokazima i novine u dečijoj hirurgiji I dečijoj anesteziologiji “- Skoplje.

Procedure

 • Opšta anestezija
 • Regionalna anestezija
 • Kardioanestezija
 • Pedijatrijska anestezija
 • Anestezija kod kardio-interventnih postupaka kod dece i odraslih
 • Ambulantska anestezija
 • Postavljanje invazivnog monitoringa
 • Intenzivno lečenje
 • Transport ktitilno bolesnih pacijenata
 • Udruženja lekara anestezije, reanimacije i intenzivnog lečenja R. Makedonije
 • Udruženje lekara za tretman kritično bolesnih pacijenata
 • Makedonsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Republike Makedonije