Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Dr. Marko Đorgon

Anesteziolog

Mesto rođenja:

Struga, Makedonija

E-mail:

marko.gjorgonoski@zmc.mk

2015

Učešće na jednomesečnoj studiji POPULAR(POst anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe) organizovanoj od strane Еuropean society of anesthesiologists(ESA)

2014

Učešće na Petom kongresu anesteziologa s međunarodnim učešćem, Ohrid, Makedonije

2013

Specijalizacija anestezije, reanimacije i intenzivnog lečenja, Medicinski fakultet, Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija

2013

Učešće na Međunarodnom kongresu studenata medicine  kao predavač na radionici za osnovno održavanje u život, Ohrid, Makedonija

2012 

Doktor opšte medicine/specijalizant na oelenju za anesteziju i odelenju za intenzivno lečenje I reanimaciju PZU Specijalna bolnica za hirurške bolesti Filip Vtori
Naučna publikacije I učešće na seminarima i kongresima

2011-2012

Doktor opšte medicine na PZU Neuromedika, Skoplje
Ambulantsko lečenje

2010-2011

Doktor opšte medicine u službi za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje, JZU Opšta bolnica, Struga

2003-2010

Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, R. Makedonija, Doktor opšte medicine

2008

Sertifikat o završenom kursu Osnovnog održavana u život organizovanom od strane Evropskog veća za reanimaciju(ECR),

2007

Sertifikat o uspešno završenoj studentskoj razmeni u Kairu na Univerzitetskoj bolnici Kasr el Aini na Klinici za kardiološka obolenja

  1. DormicumKetamin vs. DormicumPropofol за амбулантски анестезии, наши искуства. Gjorgon M, Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014 (DormicumKetamin vs. DormicumPropofol za ambulantske anestezije, naša iskustva)
     
  2. Употреба на церебрална оксиметрија кај тромбендартеректомија(ТЕА) на каротидна артерија. Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Gjorgon M, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014 (Upotreba cerebralne oksimetrije kod trombendarterektomije)
     
  3. Surgical treatment for carotidal disease. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Lazovski N, Sterjo E, Manailova T, Gjorgon M, Novi Sad 2014