Sanja Marinković - Zan Mitrev Clinic

Ugovorite pregled

Schedule a review

00389 2 3091 484

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Dr. Sanja Marinković

Doktor medicine

Mesto rođenja:

Skopje, Makedonija

E-mail:

sanja.marinkovic@zmc.mk

1994-2002

Osnovno obrazovanje OŠ Rajko Žinzifov, Skoplje

2002-2006

DSMU, Dr. Panče Karagjozov, Medicinska sestra – tehničar

2006-2012

Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije – Medicinski fakultet, Departman –  Opšta medicina, Skoplje

25.05.2012

Diploma Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije – Medicinski fakultet, Departman –  Opšta medicina, Skoplje (opšti lekar)

2014 – во тек

Specijalizcija Anesteziologije sa intenzivnim lečenjem. Medicinski fakultet, Univerzitet Goce Delčev, Štip,

EDUKACIJE I RADNO ISKUSTVO:

 

PZU  Dr. Petrovska I Dr. Prodanov –ordinacija opšte medicine

 

Univerzitetska klinika za hirurške bolesti Sv. Naum Ohridski

 

Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo Čair

2012-2013

Aktivno učešće na 30-tom međunarodnom kongresu medicine,kao član i predavač, održanom

 U Ohridu, Republika Makedonija 17.05-20.05.2007

2013            

Poluintenzivna nega sa kardiologijom PZU Filip Vtori – Skoplje (opšti lekar)

  • Lekarska komora Republike Makedonije