Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

Клиничка болница Жан Митрев Скопје постои од 01.03.2000 година.
Адреса: ул. „Бледски договор“ бр. 8
1000 Скопје, Македонија

Телефон: 02/3091-484
Факс: 02/3091-499
Е-mail: info@zmc.mk

Интернет страница: www.zmc.mk

Службено лице за посредување со информации на баратели на информации од јавен карактер е:

Емилија Стоилкова

Телефон: 02/3091-500
e-mail: emilija.stoilkova@zmc.mk

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Прописи:

Закон за здравствена заштита
Закон за здравствена заштита
Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Закон за евиденции во областа на здравството
За кон за заштита на правата на пациентите
Закон за здравствено осигурурвање
Закон за информации
Одлука за утврдување на надоместокот за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации

Обрасци

Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер
Образец за жалба