Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Информации за закажување

На овој број можете да ги добиете и сите
потребни информации за услугите кои ги нуди
нашата болница.

389 2 3091500