Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Sasho Mladenovski MD

Orthopedic surgeon

Place of birth:

Skopje, Macedonia

E-mail:

saso.mladenovski@zmc.mk

1995 – 1997 Волонтер во Воена болница Скопје , хируршки одделенија
1997
Санитетска служба, Воена академија генерал Михајло Апостолски, Скопје, Македонија
1997 – 2000 Воздухопловна база на АРМ Петровец, лекар по општа медицина во стационарот и воздухопловниот сквадрон , основач на првиот тим за барање ,спасување и аеромедицинска евакуација
2000 – 2004 Универзитет „Св. Kирил и Методиј“, Скопје, Македонија, медицински факултет, специјализација по ортопедија
2000 – 2009 Воена болница Скопје , одделение за ортопедија и травматологија
2002 AO ASIF напреден курс за третман на скршеници , Блед , Р. Словенија
2003 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија, медицински факултет, запишан на постдипломски студии
2003 EFORT, студиски престој, Универизитетска болница за ортопедија и спортски повреди, Минхен, Германија
2006 AO ASIF базичен курс за артроскопија на колено, Оточец, Словенија.
2007 Стручно специјалистичко усовршување за тотална ендопротеза на колено, ортопедска болница Марибор, Словенија
2008 Polytrauma and damage control orthopaedics, US Army hospital, Bondsteel
2008 Инструкциски курс за ATLS / advanced trauma life support  / Скопје, Македонија.
2008 Стручно специјалистичко усовршување за заден пристап при вградување на тотална ендопротеза на колк, специјална болница за ортопедски болести Бања Лука, БиХ
2008 Завршена обука и сертификат за BATLS / battle advanced trauma life   support, University Hospital Oslo & PPTA international association, Осло, Норвешка
2009 Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, Македонија

1. Ортопедско – травматолошки прегледи  за заболувања повреди и пореметеувања  на мускулоскелетниот систем што ги вклучува коските, зглобовите, мускулите, лигаментите, тетивите и нервите кај пациенти од 0 -99 г возраст.

 • Вродени аномалии на локомоторен систем
 • Деформитети на локомоторен систем
 • Инфекции на мускулоскелетен систем
 • Метаболни заболувања на локомоторен систем
 • Мускулоскелетни тумори на локомоторен систем
 • Ревматолошки заболувања на локомоторен систем
 • Дегенартивни заболувања на зглобови
 • Повреди на мускулоскелетниот систем меки ткива, зглобови и коски.

2.   Амбулантски процедури – поставување  и вадење на:

 • Апаратчиња
 • Каиши
 • Корективни чевли и влошки
 • Корективни и потпорни апарати
 • Појаси
 • Корсети

 

3. Редресман на деформитети на зглобови и контрактури

 • Во конзервативниот третман на одредени, најчесто вродени деформитети, се користи методот на гипсен редресман (серија на гипсеви во различни позиции за корекција)

4. Конзервативен амбулантски третман со апликација на интраартикуларни  и периартикуларни инекции – често употребувани во третманот на зглобните и околузглобните заболувања се локалните интраартикуларни блокади 0 директна апликација на локални анстетици, кортикостероиди, заместитени супстанци на рскавица, PRP третман на акутна предизвикана од дискус хернија.

 

5. Конзервативен третман на повреди на мускулоскелетен систем:

 • Некрвава репозиција на коски и зглобови и поставување на гипсена имобилизација

Операции

 • Мекоткивни операции
 • Операции на коските
 • Операции на зглобовите
 • Хируршки третман

1. Видови на мекоткивни операции

 • Декопмпресија на наерви /тунел карпал,кубитал карпал, тарзал тунел синдром
 • Тенотомии (отпуштање на тетиви)  и  тенодези
 • Реконструкција на тетиви
 • Биопсија на мекоткивни структури
 • Отстранување на мекоткивни тумори
 • Синовектомии на зглобови

2. Хируршки третман на коски

 • Остеосинтеза – внатрешна фиксација на скршеници на долги и кратки коски
 • Реостеосинтеза и трансплатација на коска
 • Екстракција на алентеза /остеосинтетски материјал / од долги и кратки коски
 • Корективни остеотомии на долги и кратки коски
 • Отстранување на бенигни и лаигни коскени тумори
 • Хируршко лекување на остеомиелитис

3. Хируршки третман на зглобови

 • Примарна артропластика на зглобови /протези на зглобови
 • Ревизиска реартропластика на зглобови/повторно вградување на протези на зглобови
 • Ресекција на коскени тумори и имплантација на туморски протези
 • Артродеза на зглобови
 • Стбилизација на зглобови
 • Хируршко лекување на перипростетски инфекции

4. Хируршки третман на остеомиелитис и перипростетски инфекции на меките ткива, коските и зглобовите со вакуум третман

5. Хируршки третман – Минимално инвазивни процедури на зглобови – Артроскопија

Артроскопија на колено

 • Дијагностичка  артроскопија, менисектомија, реконструкција на  лигаменти, чистење на коленото, отстранување на слободно зглобно тело, хондромалација, микрофрактурирање, латерално ослободување