Vereinbaren Sie einen Termin

Schedule a review

00389 2 3091 484

Zan Mitrev Team

Back to Doctors

Dr. Edi Sterjo

Facharzt Chirurg

Place of birth:

Bitola, Mazedonien

E-mail:

edi.sterjo@zmc.mk

1985 –1993

 Основно образование во Мала Преспа, Р.Албанија

1993 -1997

Средно Медицинско Училиште  “Др.Јован Калаузи“, Битола, Р.Македонија

1997-2005

Медицински Факултет, “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р.Македонија

2005- 2007

Доктор по општа медицина.  Поликлиника “Неуромедика”, Скопје

2007 –2009

Специјална болница по Кардиохирургија ” Филип Втори ”

2009

Лекар волонтер во ангиографска сала во ЈЗУ Клиника за   кардиологија,Скопје

2009

Специјализација по Општа Хирургија на Медицински Факултет , Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје /Р. Македонија

2009-2010

Лекар волонтер на Хируршки оддел – ПЗУ РЕМЕДИКА, Скопје

2010-2012

Вработен на одделот за а Хирургија во Клиничката Болница – Аџибадем Систина

2012- во тек

Вработен во Специјална Болница по Хируршки Болести “Филип Втори”

2015

Специјалист по општа хирургија

ЕДУКАЦИИ:

2004             

Еинбек, Германија, Семинар за  прва медицинска помош во организација на Црвен Крст на Град Скопје и Црвен Крст на Р.Македонија

2005

Проект “Медицинско-психолошка поддршка на деца со вродени срцеви мани и нивните семејства”  во организација на ПЗУ “Филип Втори” и Црвен Крст на Р.Македонија

2010

Салзбург-медицински семинари-Кардиохирургија

2014

Третман на хронични рани, Белград , Србија

  • Лекарска комора на Македонија
  • Црвен крст на град Скопје