Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

News

Ekipi ynë diagnostikues

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Dr. Dašurie Neziri

Doktor mjekësie

Dr. Ilija Neškovski

Specialist internist-sq

Frosina Ristovska

Psikolog - psikoterapeut

Dr. Edi Sterjo

Specialist kirurg i përgjithshëm

Dr. Borjanka Georgieva

Subspecialist kardiolog

Video

klinika në numra

Operacione
Në Ditë

Kontrolle
Në Ditë

Teste
Në Ditë

Intervenime
Kardiovaskulare

Eko
Kardiografi

NË HAP ME SHËNDETIN TUAJ

Antarësohuni për njoftimet tona periodike nëpërmjet adresës e-mail dhe qendroni në hap me këshillat tona më të reja për shëndet.