Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Ekipi ynë diagnostikues

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Frosina Ristovska

Psikolog - psikoterapeut

Dr. Elvis Aleksovski

Anesteziolog

Dr. Borjanka Georgieva

Subspecialist kardiolog

Dr. Andzelka Nikolcev

Dermatovenerolog

Dr. Edi Sterjo

Specialist kirurg i përgjithshëm

Video

klinika në numra

Operacione
Në Ditë

Kontrolle
Në Ditë

Teste
Në Ditë

Intervenime
Kardiovaskulare

Eko
Kardiografi

NË HAP ME SHËNDETIN TUAJ

Antarësohuni për njoftimet tona periodike nëpërmjet adresës e-mail dhe qendroni në hap me këshillat tona më të reja për shëndet.