Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Milan Markovski

Specialist internist

Place of birth:

Resen, Maqedoni

E-mail:

milan.markovski@zmc.mk

Gjimnazi “Josip Broz Tito” – Resnjë
Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup
1991 – 1993 Shtëpia e Shëdnetësisë – Resnjë
1993 – 2003 Enti për rehabilitim të sëmundjeve të mushkërisë – Oteshevo
2003 Doktor i mjekësisë, Specialist për Mjekësi Interne.
2003 – 2005 PZO Qendra për sëmundje të brendshme “SRCE” – Shkup
2006 Specialist për Mjekësi Interne në Qendrën Diagnostikuese të spitalit special “FILIP I DYTË”
2008 Kurs për PAH, Pragë
2008 Kurs për praktikë të mirë klinike
2009 Kurs internacional për ekokardiografik kardiovaskulare, Novi Sad, Serbi
2009 Seminar për dopler ultrasonografi vaskulare, Universiteti në Kragujevac
2010 ALS provider course pranë ERC, Shkup, Maqedoni
2010 Seminari i parë për sonografi kolor dopler vaskular të Asociacionit Bullgar për ultratingull vaskular, Spitali special Tokuda, Sofje, R. e Bullgarisë
2011 Forumi i 20-të internacional për evoluim të kujdesit kardiovaskular, Budapest, R. e Hungarisë
04.04.2013 Asistent (specialist) për mjekësi interne pranë Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip

Procedura joinvasive

  • Ekokardiografi 2D
  • Sonografi Koler dopler të arterieve karotide dhe vertebrale
  • Sonografi Koler dopler të arterieve dhe venave periferike
  • Sonografi Koler dopler të venave jugulare
  • Stres test koronar
  • EKG 24-orëshe dhe holter ABP 24-orëshe
  • Shoqata kardiologjike maqedonase
  • Shoqata maqedonase për kirurgji kardiovaskulare