Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

Place of birth:

E-mail:

tanja.trpevska@zmc.mk

2020

Mjeke e licencuar për mjekësi të përgjithshme nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Studimet universitare, Fakulteti i Mjekësisë në Zagreb, Kroaci

2014 – 2020

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme, Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2010 – 2014

SMUGS “Dr. Pançe Karagjozov” Shkup, Infermiere

 

2021- во тек

Doktor i mjekësisë së përgjithshme ne Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup, Maqedoni

2020-2021

– Doktor i mjekësisë së përgjithshme, PZU Nikob Medical, Qendra Emergjente, Transporte mjekësore ndërkombëtare dhe vizita në shtëpi

– Doktor i mjekësisë së përgjithshme, ISHP Zdravstven dom – Shkup

– Praktikante, Shen. Naum Ohridski – Shkup, Reparti i Kirurgjisë Pediatrike dhe Qendra Emergjente

2020

– Praktikantë, Alkaloid Shkup, departamenti i testeve klinike

– Praktikantë, Љendra spitalore klinike “Sestre Milosrdnice“, Zagreb

  • ALS – Përfundoi me sukses trajnimin me provim kalues ​​për mbështetje të avancuar të jetës
  • BLS – Përfundoi me sukses trajnimin me provim profesional të kaluar për mbështetjen baze/themelore të jetës
  • GCP – Trajnim i përfunduar me sukses me provim kalues ​​për Praktikën e Mirë Klinike, në NIDA
  • Simpoziumi i 2-të Vjetor i Mjekësisë Emergjente Medipath 2020
  • Pjesëmarrje në simpoziumin shkencor të kardiologjisë 2019
  • Bazat e diagnostikimit me ultratinguj – BoHeMSA
  • Pjesëmarrje aktive në seminare për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të mjekëve të përzgjedhur për zbulimin e hershëm dhe ndërhyrjen e hershme te fëmijët me aftësi të kufizuara
  • Pjesëmarrje aktive dhe kontribut në projektin “Ditët Kombëtare të Sklerozës Multiple” të Bordit për Projektet Kombëtare dhe Erasmus
  • Prismaflex sistem SW 8.21 Kurs trajnimi klinik

Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë