Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Dr. Ivan Milev

Interventni kardiolog

Mesto rođenja:

Skopje, Makedonija

E-mail:

ivan.milev@zmc.mk

1988-1994

Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija

1995

Klinika za pedijatriju, Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

1996-2000

Specijalizacija Pedijatrije, Klinika za pedijatriju, Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

1999-2001

Pedijatar – odelenje dečije kardiologije, Klinika za pedijatriju, Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

2001

 

Pedijatar  – Odelenje za invazivnu dijagnostiku I jedinica za intenzivno lečenje, dečija kardiohirurška bolnica, Sofija, Bugarska  

2001

CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Nemačka

2001

Specijalna bolnica za hirurške bolesti Filip Vtori, Skoplje, neinvazivna I invazivna dijagnostika (angiografija), intenzivna nega.

2007

Urgentni dijagnostički centar, Specijalna bolnica za hirurške bolesti, Filip Vtori, Skoplje, Makedonija

2008

Kurs ehokardiografske tehnike I njene kliničke aplikacije, Evropska asocijacija za ehokardiografiju, Beograd, Srbija

2008

Subspecijalizacija kardiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

2008

Kurs kardiovaskularne ehokardiografije, Novi Sad, Srbija

2009

Trening kurs embolizirajućih tehnika, Cook medical, Saragosa, Španija

2011

Subspecijalista, neinvazivni I invazivni kardiolog u Urgentnom dijagnostičkom centru,  Specijalna bolnica Filip Vtori, Skoplje

2011

Asistent na UGD-u Štip,  – Fakultt medicinskih nauka

2011

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofija, Bugarska

2012

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofija, Bugarska

2012

EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Skoplje, Makedonija

2014

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofija, Bugarska

2014

CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany

2014

Trening kurs interventnih radioloških procedura, Nacionalni centar za caskularne bolesti, Bratislava, Slovačka

 • Neinvazivne procedure
  • ЕHО-kardiografija
  • Transezofagealna ehokardiografija
  • Doppler sonografija karotidnih arterija
  • Doppler sonografija perifernih arterija
  • Koronarni stress test (КSТ)
  • 24 х EKG Holter Monitoring
  • 24 х BP Holter Monitoring
 • Invazivne procedure
  • Zatvaranje atrijalnog septalnog defekta (АSD)
  • Balon valvulonoplastika pulmonalne stenoze 
  • Zatvaranje perzistentnog ductus anteriosus-a (DAP)
  • Balon angioplastika aorte radi rešavanja aortne koarktacije
  • Balon valvulonoplastika aortne valvule
  • Zatvaranje ventrikularnog septalnog defekta (VSD)
  • Embolizacija koronarne fistule
  • Koronarna angiografija
  • Desna i leva srčana kateterizacija
  • Periferna angiografija
  • Perkutane korinarne intervencije
  • Perkutane arterijske intervencije  na karotidnim arterijama (CAS)
  • Perkutane arterijske intervencije na perifernim krvnim sudovima (RTA)
  • Embolizacija arterijskih tumora
  • Tretman akutnog intestinalnog krvarenja
  • TASE transarterijalna hemoterapija 
  • Perkutani tretman renalno fibromišićne diplazije
  • Perkutano zatvaranje paravalvulatnih otvora
  • Postavljanje intraaortne balon pumpe
  • Postavljanje invezivnih arterijskih i venskih linija
  • Endotrahealna intubacija

1995

Makedonsko udruženje za Pedijatriju

2000

Makedonska lekarska komora

2008

Makedonska asocijacija za kardiologiju

2008

Evropska kardiološka asocijacija.