Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Место на раѓање:

E-mail:

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

2011

Европска Диплома за Трансплантација на бубрези

1995

Супспецијалист нефролог, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1990

Докторат на медицински науки, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1980

– Специјалист Интернист, Медицински Факултет Скопје, Македонија

– Магистер по медицински науки за нефрологија , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1974

Доктор по медицина, Медицински факултет Скопје, , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1976-1980

Специјализација по Интерна Медицина

 

2013 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по нефрологија, Клиничка болница Жан Митрев, Скопје, Македонија

1991-2013

Шеф на Одделение за трансплантација на бубрег при Универзитетската Клиника за нефрологија Скопје

1975-2013

Универзитетска Клиника за нефрологија, Медицински факултет

2009-2011

Придружен професор на Клиниката за нефрологија , дијализа и трансплантација во Болницата Kremlin Bicetre – Paris

2003

Редовен професор по Интерна Медицина

1998

Визитинг Професор – Sérvice de néphrologie, Hôpital Necker – Париз

1997

Вонреден Професор по Интерна Медицина

1991

Доцент по Интерна Медицина, Медицински Факултет Скопје

1974 – 1990

Лекар специјалист вработен на Одделение за дијализа и трабнсплантација на бубрег при Клиниката за нефрологија

1985

Асистент по Интерна Медицина, Медицински факултет Скопје,

 

2009-2011

Sérvice de Nephrolige, Dialyse et Transplantation, Kremlin Bicétre Hospital, Paris. Chef de service: Prof Dr Bernard Charpantier

1998

Sérvice de Néphrologie- Necker Hospital: Prof Dr Tilman Drueke

1994

Kantonspital Basel, Klinik fur Nephrologie und Transplantation: Leiter: Prof Dr Gilbert Thiel

1993

Department of Nephrology and Transplantation, Royal Free Hospital, London, UK. Head: Prof Dr John Moorhead

1988

Forschung Nephrologie – Rostock  – DDR. Leiter: Prof Dr Dieter Falkenhagen

1986-1987

Специјализација по бубрежна трансплантација  – Unité de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris. Chef de Service: Prof Dr Henri Kreis

 

 

 

 

 

2009

Државна награда “ Гоце Делчев“ за објавено научно дело “ Хронична Бубрежна Болест – епидемиологија, клиника и терапија“

2000

Државна награда “ 11 Октомври“ за воведување на трансплантација на бубрези во Македонија

 

1994-2004     Претседател на Здружението по нефрологија при МЛД во два мандати

2006-              Оснивач и Претседател на Македонското Здружение за Трансплантација на органи и ткива

2012-              Претседател на Македонската секција на Балканска Медицинска Унија

2012-              Член на Советот на Франкофонското Здружение за трансплантација

2009-2019     Член на ELPAT работна група за етички аспекти на трансплантација на бубрези и ткива

1974 – 2019  Членство во следните Асоцијации и Здруженија

  • Здружение на Нефролозите на Македонија
  • Здружение на нефролозите на Југославија
  • Европско Здружение за Дијализа и Трансплантација
  • Интернационално Здружение по Нефрологија
  • Интернационално Здружение за вештачки органи
  • Интернационално Здружение за трансплантација
  • Европско Здружение за трансплантација на органи
  • Франкофонско Здружение за трансплантација

Автор и коавтор на преку 200 публикации објавени in extenso од кои 62 поместени на Медлајн, претежно  со импакт фактор

Учесник како презентер автор и/или коавтор на сите позначајни состоноци по нефрологија и трансплантација на бубрези

Уредник на поглавјето Нефрологија во учебникот по Интерна Медицина издадено од Медицинскиот Факултет и Катедрата по Интерна Медицина  2004

Автор на Монографијата “ Хронична Бубрежна Болест“, Катедра по Интерна Медицина, Медицински факултет во Скопје, 2009

Автор и коавтор на монографијата “ HOTT Project“ како публикација од Европскиот проект 2012-2016

Ментор на 3 докторски дисертации одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и уште на 3 кои се во завршна фаза

Ментор на 2 магистерски трудови одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и Факултетот за исхрана на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола

Учесник и главен истражувач на два меѓународни проекта и 4 домашни финансирани од Министерството за наука на Република Македонија и МАНУ.

Член на Редакциски Одбори и рецензент на повеќе меѓународни списанија со Импакт Фактор

Англиски

Српски