Ристе Зимоски - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Ристе Зимоски

Доктор на медицина

Место на раѓање:

E-mail:

riste.zimoski@zmc.mk

Датум                                06.07.2012 – 09.08.2012

Место                                ЈЗУ Општа болница Кавадарци

Позиција                            Практикант

 

Датум                                06.03.2017 – 20.05.2017

Место                                 Сппмд – Кавадарци

Позиција                             Волонтер     

 

Датум                              13.03.2018  – 13.06.2018

Место                              Септима ДООЕЛ

Позиција                          Стручно комерцијален соработник

 

Датум                              14.06.2018 – 29.10.2018

Место                              Систина офталмологија

Позиција                          Доктор по општа медицина

 

Датум                             01.01.2019 –

Место                             Специјална болница по хируршки болести “Жан Митрев

Позиција                         Доктор по општа медицина

Датум                           2007 – 20011           

Назив на                        СOУ Гимназија Добри Даскалов “ – Кавадарци

образовната 

институција

 

 Датум                          2011 – 2017                        

Назив на                        Медицински факултет – Скопје

образовната

институција

 

Датум                             2018

Назив на                         Лиценциран доктор по медицна

квалификацијата

 

Датум                            2019 –

Назив на                        Специјализација по општа хирургија – УГД Штип

образовната                     

институција

Мајчин јазик       Македонски

 

                   Други јазици             Читање                 Зборување               Пишување

                 Англиски                 Напредно             Напредно                 Напредно

                 Српски                       Напредно              Напредно                 Напредно

                Хрватски                   Напредно              Напредно                 Напредно

                Бугарски                    Напредно              Напредно                 Напредно

               Француски                 Средно                 Средно                     Средно

               Словенски                 Основно               Основно                   Основно

                                   

 

Компјутерски вештини        Microsoft PowerPoint (напредно)

Microsoft Excel (напредно)

Micosoft Outlook (e-mail практична работа – напредно)

Интернет (напредно)

2019 – COMBACTE GCP (Good Clinical Practice) –  Podgorica , успешно завршен тренинг со положен  GCP испит.

2019 – Постер презентација “ Surgical menagment of extracranial vertebral artery disease to resolve neurological symptoms – a single centar experience “  Софија, Бугарија на BEC & ISEVS Endovascular Academy 2019  на која беше освоено 3то место.