Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Mimoza Tolevska

Radiologe

Place of birth:

E-mail:

mimoza.tolevska@zmc.mk

1996

Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup  Rep. Maqedonisë

 

2008-2012

Specializim në radiodiagnostikë në Institutin e Radiologjisë në Universitetin “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup, Rep. Maqedonisë

1997-2000

Mjeke në praktikën e përgjithshme në Kumanovë

Mjeke në praktikën e përgjithshme në S.Lipkovo – Kumanovë

Mjeke në praktikën e përgjithshme në Novo Selo – Shkup

Mjeke në praktikën e përgjithshme në Saraj – Shkup

2001-2012      

Mjeke e familjes në praktikën e përgjithshme – Shkup

2013       

Radiologe në ISHP Atanasovski – Shkup

2013-2017

Radiologe në qendrën Zeleznicar – Shkup

2017-2019

Radiologe në ISHP Spitali i përgjithshëm EUROITALIA – Shkup

2019-Сега

Radiologe në departamentin e radiodiagnostikës në Zan Mitrev Clinic – Shkup

2014

Edukim shtesë KT/MR për diagnostikimin e të gjithë trupit, diagnostikimin e abdomenit dhe të gjirit me anë të ultratingullit, biopsi të gjirit në qendrën e radiologjisë në qendrën klinike Novi Sad dhe Institutin e Onkologjisë të Vojvodinës në Sremska Kamenica. – Pjesëmarrje aktive dhe pasive në seminare të shumta, kongrese brenda dhe jashtë Maqedonisë.

2015-2017

Pjesëmarrje aktive në programin nacional për skrining mamografik të gjirit në RM

2017

Seminar nga Prof. Laslo Tabar

  • Oda Mjekësore e Maqedonisë
  • Shoqata Mjekësore e Maqedonisë
  • Shoqata e Radiologëve të RM
  • Shoqata Maqedonase për Radiologji të Gjirit – DODKA