Ekipi i Zan Mitrevit

Sanja Mehanxhiska

Biolog molekular

sanja.mehandziska@zmc.mk

02.2017 – aktualisht Biolog Molekular në Laboratorin për Gjenetikë dhe Mjekësi të Personalizuar

Spitali Special Filip i Dytë, Shkup

02.2012 – aktualisht Doktoraturë për Biokimi,

Fusha specialistike: Gjenetikë Molekulare, në laboratorin e Prof. Dr. Georgi Muskhelishvili

Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

09.2016 – 02.2017 Praktikant në Laboratorin për Gjenetikë dhe Mjekësi të Personalizuar

Spitali Special Filip i Dytë, Shkup

04.2016 – 09.2016 Praktikant në Laboratorin e Biokimisë

Spitali Special Filip i Dytë, Shkup

03.2011 – 01.2015 Asistent i Laboratorit të avancuar për Gjenetikë

Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

06.2008 – 08.2008 Praktikant në departamentin e Gjenetikës Molekulare, në Laboratorin e Dr. Daniel Peeper

The Netherlands Cancer Institute (NKI-AVL), Amsterdam, Holandë

07.2007 – 05.2009 Asistent laboratorik

Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

11.2012 – 04.2015 Bashkëpunëtor i banorëve (Resident Associate)

College Nordmetall, Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

09.2009 – 01.2012 Magjistër i shkencave për Biologji Molekulare

Fusha e parë specializuese: Gjenetikë Molekulare,

fusha e dytë specialistike: Biologjia Qelizore dhe Molekulare

Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

09.2006 – 06.2009 Baçelor i shkencave për Biokimi dhe Biologji Qelizore

Jacobs University Bremen, Bremen, Gjermani

▪  Izolim të ADN/RNA nga gjaku, ind dhe materiale të tjera biologjike

▪  Gjenotipizim me reaksion Polimerazë zinxhir në kohë reale

▪  Tipifikim dhe kuantifikim të mikroorganizmave infektivë

▪  Analizë bio-informatike të egzomave klinike dhe paneleve gjenetike

▪  Analiza biokimike

▪  Klonim molekular

▪  Bacterial phage transduction

▪  PVR dhe PVR në kohë reale

▪  In vitro transcription

▪  Gel shift assays, EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)

▪  Bacterial growth in flasks, in microplate reader, in fermentor

▪  Protein overexpression, extraction and purification by affinity and ion-exchange chromatography using HPLC (High Pressure Liquid Chromatography)

▪  Immunoblotting (Western Blot)

▪  Co-immunoprecipitation of protein complexes

▪  2D Blue Native-PAGE – SDS-PAGE

▪  2D IsoElectric Focusing  (IEF) – SDS-PAGE

▪  Enzymatic activity assays

▪  Spektometri masive (MALDI-TOF)

▪  Antibiotic resistance E-test

▪  Swarming assays

▪  Methylation assays

▪  Mouse killing by perfusion, dissection, tissue homogenization

▪  Cryosectioning

▪  mikroskopi

▪  mikroskopi konfokale me lazer

▪  kulturë qelizore mamale: gjenerim të retroviruseve, transduksion, colony formation assays, proliferim të kulturave mamale , FACS analysis (Fluorescence-Activated Cell Sorting), BrdU assay

2011 Geertz, M., Travers, A., Mehandziska, S., Sobetzko, P., Janga, S. C., Shimamoto, N. and Muskhelishvili, G. (2011) Structural Coupling between RNA Polymerase Composition and DNA Supercoiling in Coordinating Transcription: a Global Role for the Omega Subunit? MBio, vol. 2 no. 4 e00034-11
2017 Mehandziska, S., Petrescu, A.M., and Muskhelishvili, G. (2017) Isolation and Analysis of RNA Polymerase Supramolecular Complex with Associated Proteins. In: The Bacterial Nucleoid: Methods and Protocols. (ed. Olivier Espeli) MiMB Springer Series

 

Konferenca dhe seminare

 

06.2014 The Biology and Physics of Bacterial Chromosomes, 16-18 June 2014, Birmingham, UK (prezantim poster)
09.2013 qPCR and digital PCR congress, 09-10 September 2013 Lyon, France
03.2013 ESF-EMBO Symposium: Bacterial Networks (bacnet13), 16-21 March 2013, Pultusk, Poland  (prezantim poster)
03.2013 MoLife Retreat, 25-26 March 2013, Bad Bevensen, Germany  (prezantim me gojë)
05.2011 MoLife Retreat (Molecular Life Sciences Retreat), 19-21 May 2011, Seefeld, Germany

Mjekë të tjerë nga ky departament

Marija Gjorgjievska

MRs Marija Gjorgjievska

Biolog molekular

marija.gjorgjievska@zmc.mk

Shihni profilin