Zan Mitrev Clinic - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi ynë diagnostikues

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Dr. Ivan Milev

Spec. pediatër

Dr. Irena Andonova

Gjinekologe

Prim. Dr. Borislav Gogushevski

Specialist otorinolaringolog

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Video

klinika në numra

Operacione
Në Ditë

Kontrolle
Në Ditë

Teste
Në Ditë

Intervenime
Kardiovaskulare

Eko
Kardiografi

NË HAP ME SHËNDETIN TUAJ

Antarësohuni për njoftimet tona periodike nëpërmjet adresës e-mail dhe qendroni në hap me këshillat tona më të reja për shëndet.