Zan Mitrev Clinic - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi ynë diagnostikues

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Dr. Dijana Popevski

Anesteziolog

Dr. Elena Ambarkova Vilarova

Specialiste tansfuziologe

Prim. Dr. Borislav Gogushevski

Specialist otorinolaringolog

Frosina Ristovska

Psikolog - psikoterapeut

Video

klinika në numra

Operacione
Në Ditë

Kontrolle
Në Ditë

Teste
Në Ditë

Intervenime
Kardiovaskulare

Eko
Kardiografi

NË HAP ME SHËNDETIN TUAJ

Antarësohuni për njoftimet tona periodike nëpërmjet adresës e-mail dhe qendroni në hap me këshillat tona më të reja për shëndet.