Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

28.12.2023

Për ekipin tonë – Sepse gjithçka është kur jemi bashkë!

Tashmë është e zakonshme që kur mbaron viti, të bëhet një retrospektivë dhe të gjithë të përgatiten për sfidat e radhës si në punë ashtu edhe në jetën personale.

Prandaj, gjatë javës së kaluar Departamenti i Psikologjisë dhe Psikoterapisë realizoi një sërë aktivitetesh psikologjike në të cilat ishte i përfshirë edhe ekipi ynë.
Nëpërmjet një procesi të krijuar posaçërisht me lojë aktive dhe këmbim bisedash, të gjithë punonjësit patën mundësi të reflektonin, të linin pas bashkë me vitin që po kalon gjithcka që nuk ka lënë mbresa të mira dhe të dëshirojnë dhe planifikojnë gjëra të reja plot optimizëm për vitin e ri që është në pritje, patën mundësi të njiheshin me njëri-tjetrin dhe të shijonin përvojën e këtij procesi.
Falenderojmë psikologët tanë Ass. Dr. Kristina Egumenovska dhe Alexandra Petroski për aktivitetet e zhvilluara shkëlqyeshëm që nxitën shumë tema për vetëreflektim.