Ekipi i Zan Mitrevit

Aleksandra Crvenpanova

Biokimik

aleksandra.crvenpanova@zmc.mk

1989 – ka përfunduar shkollën e mesme (departamenti i bioteknologjisë) në SHMP Gjimnazin Koço Racin, Veles

1994 – përfundoi fakultetin e shkencave Natyrore – Matematikore (departamenti biokimik – fiziologjik) në Shkup

1996 – punon si biokimik në ISHP Qendrën Mjekësore Veles

1997 – punon si menaxher në grupin ekologjik joqeveritar – UNDP

2002 – punon si person përgjegjës së laboratorit biokimik në ISHP Filip i Dytë, Shkup

2011 – studime pasuniversitare (magjistrature) në klinikën e biokimisë së Fakultetit të shkencave natyrore – Matematikore në Shkup

2014 – Edukim i certifikuar i përfunduar në mënyrë të suksesshme për kontroll dhe cilësi të laboratorëve biokimikë sipas IFCC

2016 – përfundoi shkollimin e studimeve të magjistraturës, para mbrojtjes së punimit të magjistraturës.

Anëtar i shoqatës së biokimistëve në nivel të Maqedonisë

Pjesëmarrje aktive në kongrese të biokimistëve në Maqedoni

Pjesëmarrje në seminare, ligjërime profesionale dhe punëtori nga fusha e biokimisë dhe mikrobiologjisë

Ligjërime aktive nga fusha e saj e punimeve profesionale dhe shkencore

Pjesëmarrje në kongresin ndërkombëtar të Federatës klinike ballkanike – BCLF (Antalia, Turqi 04-10.09.2007) me prezantimin e saj poster

Pjesëmarrje në kongresin ndërkombëtar të Federatës klinike ballkanike – BCLF (Athinë 16-19.10.2008) me prezantimin e saj poster

Pjesëmarrje në kongresin ndërkombëtar të Federatës klinike ballkanike – BCLF (Ohër 15-19.09.2009) me prezantimin e saj poster.

Mjekë të tjerë nga ky departament

Olivera Zhikovska

Dr. Olivera Zhikovska

Specialist në biokiminë mjekësore

olivera.zhikovska@zmc.mk

Shihni profilin