Тимот на Жан Митрев

Александра Црвенпанова

Биохемичар

aleksandra.crvenpanova@zmc.mk

2016 

Магистерски студии, пред одбрана на магистерски труд

2011 

Постдипломски (магистерски) студии по клиничка биохемија на Природно – математички факултет во Скопје

1994

Природно –математички факултет (отсек биохемиско -физиолошки) во Скопје

1989

Средно училиште (отсек биотехнологија) во УСО Гимназија Кочо Рацин Велес

 

2018 – во тек

Биохемичар во биохемиската лабораторија во Клиничката болница Жан Митрев, Скопје

2002 -2018

Одговорно лице  на биохемиската лабораторија  во ПЗУ Филип Втори, Скопје

1997 

Менаџер во невладина еколошка група – УНДП

1996 

Биохемичар во ЈЗО Медицински центар во Велес

2014

Успешно завршена сертифицирана  едукација за контрола и квалитет на биохемиски лаборатории според IFCC

– Член на здружението на биохемичари  на ниво на Македонија

– Активно учество на конгреси на биохемичари во Македонија

– Учество на семинари, стручни предавања и работилници  од областа на биохемијата и микробиологијата

– Активно предавања од својата област на стручни и научни трудови

– Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација -БЦЛФ (Анталија, Турција 04-10.09.2007) со своја постер презентација

– Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација –БЦЛФ (Атина 16-19.10.2008) со своја постер презентација

– Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација –БЦЛФ (Охрид 15-19.09.2009) со своја постер презентација.

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Оливера Жиковска

Д-р Оливера Жиковска

Спец. по медицинска биохемија

olivera.zhikovska@zmc.mk

Види го профилот