Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

30.11.2022

3 Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост

Меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележува секој 3 декември. Oдбележувањето на овој ден во светски рамки е јавно промовирано за прв пат во 1992 година од Обединетите нации и има за цел да промовира разбирање за прашањата поврзани со попреченост, како и да мобилизира поддршка за достоинственост, правата и благосостојбата на лицата со попреченост.
Далечната 1981 година беше прогласена за Меѓународна година на лицата со посебни потреби од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Темата на годината беше „целосно учество и еднаквост“. По ова, тие го прогласија периодот од 1983 до 1992 година како Декада на лица со попреченост на Обединетите нации.
Денес, Меѓународниот ден на лицата со попреченост се стреми да ја зголеми свеста за придобивките што треба да се извлечат од интеграцијата на лицата со попреченост во секој аспект на живеење: политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот.

Попреченоста може да биде не само физичка, туку и когнитивна, ментална, сетилна, емоционална, развојна или некоја комбинација од нив. Попреченоста може да биде присутна од раѓање или да се појави во текот на животот на една личност. „Попреченост“ е општ поим, кој опфаќа оштетувања, ограничувања во извршување на активности или непречено учество во истите. Поединецот, исто така, може да се квалификува како лице со попреченост доколку тој или таа имал оштетување во минатото или се смета за онеспособен/а врз основа на личен или групен стандард или норма.

Да ги поддржиме овие поединци и групи и да се стремиме кон инклузивност. Од сите нас зависи.