Осигурителни компании

Клиниката Жан Митрев има склучено договори за соработка со голем број приватни домашни и странски осигурителни компании. Исто така има договор со ФЗОРСМ за кардиохируршки и васкуларни операции и интервенции.

Фонд за здравствено осигурување

Види повеќе

Приватно здравствено осигурување

Види повеќе