Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

За нас

Директор:

Жан Митрев

Медицински Директор:

д-р Емил Стоицовски

Главна медицинска сестра - оперативен блок:

Александра Темелковска

Главна медицинска сестра - стационар:

Жанета Богоевска Митева

Главна медицинска сестра - дијагностички центар:

Сузана Костовска

Раководител на администрација:

Славица Пециоска Докузовска