Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Менаџмент

Директор:

Жан Митрев

Медицински Директор:

д-р Елена Амбаркова Виларова

Главна медицинска сестра:

Светлана Ончева

Раководител на администрација:

Викторија Дојчиновска

Раководител на маркетинг и ПР:

Јадранка Накова

Раководител на правна служба и ЧР:

Драгана Аврамовска

Раководител на оддел за амбулантно лекување:

д-р Енвер Идоски

Раководител на оперативен блок:

д-р Никола Христов

Финансов директор:

Цветанка Маркова

Раководител на одделот за стационарно лекување:

д-р Слаѓана Јошевска - Јовановска

Philips – еден од нас