Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Менаџмент

Директор:

Жан Митрев

Медицински директор:

д-р Емил Стоицовски

Директор за акредитирање и процеси:

д-р Елена Амбаркова Виларова

Директор за квалитет и превенција на ИХИ:

д-р Катерина Игневска

Правни работи и човечки ресурси:

Драгана Аврамовска

Финансии и сметководство:

Цветанка Маркова

Административен директор:

Викторија Дојчиновска

Philips – еден од нас