Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

15.11.2012

VI Македонски конгрес на радиолошки технолози

VI Македонски конгрес на радиолошки технолози

Во периодот од 28-ти до 30-ти септември 2012 се одржа VI Македонски конгрес на радиолошки технолози со меѓународно присуство во Охрид.На овој конгрес беа презентирани теми од областа на магнетната резонанца, компјутерската томографија, нуклеарната медицина, радиотерапијата, како и други делови на радиологијата. Исто така беа спроведени и работилници за истражување, практика базирана на докази.На конгресот беа презентирани орални стручни предавања од страна на поканетите предавачи, меѓу кои беа и преставници од Специјалната Болница,, Филип Втори’’ и тоа:- Михајло Маноилов со презентација на тема: ЕКГ Контролирана 64-МСКТ ангиографија -Дијагностицирање на акутна аортна дисекција- Дарко Стојановски со презентација на тема: ,, МСКТ на крвни садови на глава и врат’’ Двете презентации предизивикаа огромен интерес и позитивни коментари од страна на слушателите, и беа пофалени за најдобри презентации.Конгресот преставува одлична можност да се сподели искуството и работата помеѓу колегите од балканот.