Request an appointment

Request an appointment

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Dr. Elena Ambarkova Vilarova

Тransfusion specialist

Place of birth:

Veles, Macedonia

E-mail:

elena.ambarkova@zmc.mk

1995  – Graduated at Medical faculty “University St. Cirilus and Methodij” – Skopje

1996  –  2000   General Medical Practitioner in Veles.

2000  –  2003   Specialization  “Transfusion medicine”  at Medical faculty “University St. Cirilus and Methodij” –  Skopje

2003  – 2004   Transfusion medicine specialist in General Hospital Veles

2004  – Transfusion medicine specialist  in Special Hospital  “Filip Vtori” in Skopje

2010  – Assistant  of transfusion medicine at Medical faculty “University Goce  Delchev” –  Shtip

 

Professional upgrades :

2000 –  Postgraduate studies of transfusion medicine at

“University St. Cirilus and Methodi” – Skopje

2005 –  Education at hospital “Endo Klinik” Hamburg,Germany

2006 –  European School of Transfusion Medicine ”Clinical Transfusion Medicine”

Liberec, Czech Republic

2006 –  XXIX International Congress of the ISBT  Cape Town, South Africa

2007 –  XVII Regional Congress of the ISBT Madrid, Spain

2009 –  Transfusion Science Course – Cressier, Switzerland

2010 –  XXXI International Congress of the ISBT Berlin, Germany

2011 –  EVF Hands on Workshop on Venous Disease, Vienna,  Austria

2015 –  The 16 th-Annual NATA Symposium Prague, Czech Republic

2015 –  Thrombosis Management: Putting the Patient First. Barcelona, Spain

2016  – 24 th Biennial International Congress on Thrombosis Istanbul, Turkey

  • Macedonian Chamber of Medicine
  • Macedonian Society of Blood Transfusion
  • ISBT (International Society of Blood Transfusion)
  • Macedonian Society of Cardiovascular Surgery