Хистероскопија

Дневна доза здравје

септември 09,2019

Оперативната хистероскопија е феноменален напредок во решавањето на гинеколошките проблеми и здравјето на голем број на жени. Таа е интервенција во која под директна визуелизација со камера на шуплината на матката можеме да решиме многу проблеми што ги засегнуваат жените, за кои предходно беше потребна операција. Абнормалното утерино крварење е симптом кој најверојатно влијае на 40% од жените кои доаѓаат во гинеколошките ординации. Некои од нив се третираат со хормонска терапија, но кај голем дел од нив постои промена во шуплината на матката , која денес ја решаваме микроинвазивно како еднодневна хирургија со минимален период на опоравување. Денес многу жени чии професионални обврски наложуваат брзо да се вратат на работа, бараат алтернативни модалитети на класичната хирургија.

Опертивната хистероскопијата е денес златен стандард за отстранување на полипи од шуплината на матката, миоми кои се видливи во внатрешноста на матката, аблација на ендометриум, која ја користиме кај жени кои завршиле со репродукција, и кои имаат обилни менструации кои пак доведуваат до анемија, и општа слабост.

Покрај примена во третирање на интраутерина патологија пратена со абнормално и обилно утерино крварење, хистероскопијата има примена и во решавање на проблемот со конгениталните аномалии на утерус, како и инфертилитетот со ресекција на преграда на матката.

Денес хистероскопската хирургија има значајно место во секојдневната гинеколошка пракса носејќи со себе голем напредок во третманот на жените.

Д-р сци Ирена Андонова

Zan Mitrev Clinic