Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Katerina Ignevska

Specialiste në mikrobiologji

Place of birth:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

katerina.ignevska@zmc.mk

1996-2000       SHMMQSH: Dr. Pançe Karagjozov (infermiere – teknik)

2000-2007       Fakulteti i mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup, Doktor për mjekësi të përgjithshme

2006                Shkëmbim studentor në departamentin për mjekësi interne në University Hospital “Kasr El Aini“, Kajro

2007-2009       Bashkëpunëtor profesionist në Avicena diagnostikë, sektori për imunologji

2009-2012       Bashkëpunëtor profesionist në Biotek, sektori për mikrobiologji klinike dhe sanitare

2010                Edukim për mikrobiologji të automatizuar dhe standarde botërore për përcaktimin e ndjeshmërisë antimikrobike – Biomerieux University, Francë

2011                Edukim për teknika të automatizuara për detektim të mikroorganizmave në gjak dhe lëngje sterile – Biomerieux University, Francë

2012 –              E punësuar në Spitalin special për sëmundje kirurgjikal “Filip i Dytë”, laboratori për mikrobiologji

2013-2017        Specializim në mikrobiologjinë dhe parazitologjinë mjekësore. Instituti për mikrobiologji, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup

Dhoma e mjekëve të R. së Maqedonisë

Shoqata e mikrobiologëve të R. së Maqedonisë

Shoqata për infeksione intraspitalore e R. së Maqedonisë

  1. Tufekçievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Zh. Pseudomonas aeruginosaresistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
  2. Jankovska K, Tufekçievska Guroska S, Zafirovski Gj, Mitev K, Mitrev Zh. Infeksion me plagë traumatike me Clostridium perfringens. Mak med ekzaminim Viti: 86 faq.114
  3. Jankovska K, Tufekçievska Guroska S, Bogoevska Miteva Zh, Mitrev Zh. Program për kontroll të infeksioneve intraspitalore në Spitalin special për sëmundje kirurgjikale “Filip i Dytë” Mak med ekzaminim Viti: 86 faq.128