Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Kërko nga departamenti

 • Anestezi
 • Elektrofiziologjia
 • GASTROENTEROLOGJI
 • Gjenetikë dhe mjekësi të personalizuar
 • Gjinekologji
 • Kardiokirurgji
 • KARDIOKIRURGJIA TE FËMIJËT
 • kardioligji
 • Kirurgji abdominale
 • Kirurgji të përgjithshme
 • Kirurgji torakale
 • Kirurgji vaskulare
 • Laboratori biokimik
 • mikrobiologji
 • Mjekësia e brendshme
 • Mjekësia transfuzive
 • Neurologji dhe Neuropsikiatria
 • Ortopedi
 • OTOLARINGOLOGJI
 • pediatri
 • Psikologji dhe psikoterapi
 • Rentgen Diagnostikë
 • STACIONAR
 • Terapia Fizike
 • UrologjiA

Dr. Irena Andonova

Gjinekolog obstetër

Dr. Tanja Anđuševa

Subspecialist kardiolog

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Kardiolog intervenues

C
G

Dr. Borjanka Georgieva

Subspecialist kardiolog

Dr. Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

H

Prim. Dr. Mane Hadzi-Mancev

Kirurg Abdominal, subspecialist

Dr. Nikola Hristov

Kirurg kardiovaskular

I

Dr. Enver Idoski

Subspecialist kardiolog

Dr. Špend Idrizi

Kardiolog intervenues

Prof. Dr. Vasil Iliev

Specialist gjinekolog obstetër Subspecialist urogjinekolog

Dr. Andzelka Ilieva

Dermatovenerolog

J

Goran Jović

Kirurg urolog

K

Dr. Milka Klinčeva

Specialist internist-sq

Dr. Dejan Krstevski

Specialist internist-sq

M

Dr. Sanja Marinković

Doktor mjekësie

Dr. Milan Markovski

Specialist internist-sq

Sanja Mehandžiska

Biolog molekular

Dr. Ivan Milev

Kardiolog intervenues

Prof. D-r Predrag Milojeviq

Kirurg kardiovaskular

Prim. Dr. Jovan Mircevski

Kirurg Abdominal, subspecialist

Dr. Žan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

Dr. Sašo Mladenovski

Kirurg ortopedik

N

Dr. Ilija Neškovski

Specialist internist-sq

Dr. Dašurie Neziri

Doktor mjekësie

P

Dr. Goran Petreski

Specialist internist-sq

Akademik prof. Zhivko Popov

Kirurg urolog dhe transplantolog

R

Frosina Ristovska

Psikolog - psikoterapeut

Rodni Rosalija

Imunologji tumorale dhe zhvillim të vaksinave

S
U

Dr. Petar Ugurov

Doktor mjekësie

V
Z

Dr. Planinka Zafirovska

Specialist internist-sq

Dr. Zorica Zajkova

Specialist internist-sq