Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Prof. Dr. Risto Çolançeski

Subspec. në kirurgjinë torakale

Place of birth:

E-mail:

risto.cholancheski@zmc.mk

2011

Disertacion i doktoraturës në fushën e kirurgjisë torakale
Klinika për Kirurgji Torakale dhe Kardiovaskulare – Shkup, Universiteti Shën. Kiril dhe Metodi – Shkup

2003

Subspecializimi në kirurgji torakale,
Klinika për Kirurgji Torakale dhe Kardiovaskulare – Shkup, Universiteti Shën. Kiril dhe Metodi – Shkup

2002
Diplomë Master në Kirurgjinë torakale
Klinika për Kirurgji Torakale dhe Kardiovaskulare – Shkup, Universiteti Shën. Kiril dhe Metodi – Shkup

1997

Specializim në kirurgjinë e përgjithshme në Klinikën për kirurgji torakale dhe kardiovaskulare – Shkup, Universiteti Shën. Kirili dhe Metodi – Shkup

1992

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, Universiteti Shën. Kiril dhe Metodi – Shkup

2024 – sot

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme, subspecialist kirurg torakal në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2014

I punësuar për gjashtë muaj në Spitalin e Sëmundjeve të gjoksit, Kuvajt, Kuvajt

– Profesor i asociuar i Kirurgjisë në Departamentin e Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, jep mësim praktik dhe teorik në lëndën e kirurgjisë vaskulare dhe torakale për studentët e mjekësisë, stomatologjisë, stomatologjisë në gjuhën angleze, për infermierët dhe teknikët e radiodiagnostikës/rentgen.

– Mbajtje kursesh për kursantët e kirurgjisë, studimet pasuniversitare dhe doktorale

– Mentor i 5 praktikantëve në kirurgji torakale

– Anëtar i 12 komisioneve të provimit të specialistëve dhe subspecialistëve

– Anëtar i 3 komisioneve recensuese për përzgjedhje sipas titujve shkencorë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup

– Pjesëmarrës në takime të shumta profesionale në Maqedoni dhe jashtë saj.

– Merr pjesë aktive në punën e përditshme të Klinikës së Kirurgjisë Torakale, ku në mënyrë të pavarur kryen edhe operacionet më komplekse kirurgjikale.

– Prezantimi i pesë metodave të reja në fushën e kirurgjisë së gjoksit për herë të parë në Klinikën për Kirurgji Torakale dhe Vaskulare – Shkup, Universiteti Shën. Kiril dhe Metodi – Shkup

– Pjesëmarrje në tre projekte ndërkombëtare dhe dy kombëtare në fushën e kirurgjisë torakale

 

Trajnime pune tre mujore në klinikat evropiane të mëposhtme

2002

Qendra Klinike në Lubjanë, Slloveni, Departamenti i Kirurgjisë Torakale

Qendra Evropiane e Trajnimit për Kirurgjinë Torakale në Klinikën Gavaceni në Bergamo, Itali, nën kujdesin e Shoqatës Evropiane të Kirurgëve Torakale

1998

Klinika për Kirurgjinë Torakale në Qendrën Klinike në Pecsúy-Hungari

1997

Klinika e Kirurgjisë Torakale në Spitalin e Kancerit Metaxas në Perea-Athinë, Greqi

Kirurgji në mushkëri

WATS dhe HAPUR

 • Kanceret e mushkërive
 • Absceset e mushkërive
 • Kistet e mushkërive
 • Tumoret beninje të mushkërive
 • Bronkektazi
 • Sëmundjet kongjenitale të mushkërive
 • Ndryshimet buloze të mushkërive
 • Pneumotoraks
 • Trauma në mushkëri, lëndime me armë zjarri, lëndime me thikë, kontuzion, çarje.
 • Kirurgjia e ezofagut
 • Ndryshimet beninje dhe malinje të ezofagut
 • Lëndimet e ezofagut, jatrogjene, kimike dhe fizike
 • Divertikulat ezofageale të qafës dhe mediastinumit
 • Kirurgji në rrugët e frymëmarrjes,
 • Rindërtim i trakesë
 • Rezeksioni me rindërtim të trakesë në ndryshimet malinje, beninje dhe stenozat pas intubacionit
 • Lëndimet në trake
 • Heqja e tumoreve bronkiale
 • Rindërtimi i bronkut
 • Kirurgjia e gjoksit të mesëm – mediastinum
 • Heqja e cisteve dhe tumoreve mediastinale
 • Kirurgjia e gjëndrës së ndërtimit – timusit
 • Heqja e timomave
 • Heqja e gjëndrave paratiroide mediastinale
 • Biopsi të nyjeve limfatike mediastinale
 • Mediastinoskopi
 • Kirurgji të murit të kraharorit
 • Heqje e tumoreve malinje dhe beninje të kraharorit – brinjëve dhe indeve të buta
 • Trajtimi kirurgjik i frakturave të brinjëve
 • Rindërtimi i gjoksit dhe sternumit
 • Simpatektomia në dishidrozë
 • Kirurgjia e diafragmës,
 • Relaksimi i diafragmës
 • Dëmtime të diafragmës
 • Tumoret beninje dhe malinje të diafragmës
 • Hernia e diafragmës Morgani
 • Kirurgji në qafë,
 • Tumoret beninje dhe malinje të qafës
 • Kistet në qafë
 • Kistet brakiogjene
 • Tumoret e gjëndrave parotide
 • Biopsi të ndryshme të ndryshimeve të qafës
 • Heqja e gjëndrave limfatike të qafës
 • Kirurgjia e tiroides
 • Kirurgjia e ndryshimeve beninje dhe malinje të gjëndrës tiroide
 • Tiroidektomi totale
 • Tiroidektomi subtotale
 • Heqje e adenomave të gjëndrës tiroide
 • Rioperacionet e gjëndrës tiroide
 • Diseksionet e qafës në karcinomat tiroide të diseminuara në qafë
 • Kirurgjia e gjirit
 • Kirurgjia e ndryshimeve beninje të gjirit
 • Trajtimi i ndryshimeve inflamatore në gjoks – abscese
 • Kirurgjia e kancerit të gjirit,
 • Trajtimi i kancerit të gjirit
 • Mastektomitë radikale
 • Kuadraktektomitë radikale të gjinjve
 • Lumpektomia e gjirit me limfadenektomi axillare
 • Mastektomia radikale nënlëkurore me rikonstruksion
 • Kirurgjia në sqetull
 • Tumoret malinje dhe beninje të sqetullës
 • Biopsi e gjëndrave limfatike në sqetull

 

ESTS Europian society of thoracic surgeon
ERS Europian Respiratory Society
Shoqata Mjekësore e Maqedonisë MLD
Shoqata e pneumologëve të Republikës së Maqedonisë ZPRM
Shoqata maqedonase për kirurgji kardiovaskulare dhe torakale të Republikës së Maqedonisë

THYREOIDECTOMY FOR TREATEMENT OF BENIGN DISEASES OF THYROID GLAND, Risto Cholancheski, Natasha Tolevska, Ardit Qafjani, Ilir Vela, Borislav Kondov , Goran Kondov, Nexhati Jakupi, Igor Dzikovski, Anita Kokareva, Mimi Srceva, Marija Tolevska, Andrijan Kartalov, Zoran Arsovski, Nina Apostolovska, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciencies, E-ISSN1857-9655

SURGICAL TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA – OUR RESULTS, Goran Kondov, Zoran Spirovski, Irena Kondova-Topuzovska, Anita Kokareva, Risto Colanceski, M. Srceva, Borislav Kondov, I Dzikovski, N. Toleska-Dimitrovska, Sanja Petrusevska-Marinkovic, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 2, 2017, p.99-105

PROGNOSTIC FACTORS ON THE POSITIVITY FOR METASTASES OF THE AXILLARY LYMPH NODES FROM PRIMARY BREAST CANCER, Borislav Kondov, Goran Kondov, Zoran Spirovski, Zvonko Milenkovikj, Risto Colanceski, Gordana Petrusevska, Meri Pesevska, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 1, 2017, p. 81-91

EFFICACY OF INTRAPERITONEAL BUPIVACAINE ON PAIN RELIEF AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, Marija Toleska, Andrijan Kartalov, Biljana Kuzmanovska, Milcho Panovski, Mirjana Shosholcheva, Aleksandar Dimitrovski, Risto Cholanchevski, Natasha Toleska, Milka Zdravkovska, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXIX 1, 2018,p. 123-129

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN PATIENTS UNDERGOING THYROID SURGERY, Jovanovski-Srceva M, Kokareva A, Kartalov A, Kuzmanovska B, Gavrilovska A, Spirovski Z, Kondov G, Cholanceski R, Crvenkova S, Mojsova M, Peneva M, Stevic M, Nedxati J, Shosholcheva M, Jankulovski N , Macedonian Journal of Anaesthesia, Number 4. May 2018,p.59-65

Identification of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer with three Tracers (Radiocolloid, Methylene blue, and Indocyanine Green). (Case Report)
Kondov GB, Gruev V, Stojanovski S, Bogdanovska-Todorovska M, Colanceski R, Srceva M, Jovanovska A, Stojkovski Z, Kondov G. Identification of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer with three Tracers (Radiocolloid, Methylene blue, and Indocyanine Green). (Case Report). Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2020 Sep. 10 [cited 2024 Mar. 30];8(C):94-8

Surgical treatment of jatrogenic lesion of trachea using “cor matrix” patch. Macedonian Journal of Anaesthesia, Vol. 4 No 1, April 2020, 51-56 Kondov B, Cholancheski R, Kondov G, Zdravevska M, Spasovska K, Ferati I.

Do hypertensive patients chronically treated with Renin-Angiotensin system antagonist have risk of hypotension during induction in general anesthesia?. International Journal of Recent in Art and Sciences. 2021. Vol 12: 35-50 Jovanovski-Srceva M, Kokareva A, Toleska M, Georgiev A, Kondov G, Kondov B, Dzikovski I, Cholanchevski R, Kuzmanovski I, Nikolov I, Stevic M.

“An 18-band snapshot hyperspectral imaging system for sentinel lymph node dissection with multiple near-infrared fluorophores.” In Molecular-Guided Surgery: Molecules, Devices, and Applications VII, vol. 11625, p. 116250E. International Society for Optics and Photonics, 2021. Blair SM, Garcia M, Davis T, Colanceski R, Ferati I, Kondov B, Stojanovski S, Todorovska MB, Dimitrovska NT, Jakupi N, Miladinova D,

Hexachromatic bioinspired camera for image-guided cancer surgery. Sci Transl Med. 2021 May 5;13(592):eaaw7067. doi: 10.1126/scitranslmed.aaw7067. PMID: 33952675. Blair S, Garcia M, Davis T, Zhu Z, Liang Z, Konopka C, Kauffman K, Colanceski R, Ferati I, Kondov B, Stojanoski S, Todorovska MB, Dimitrovska NT, Jakupi N, Miladinova D, Petrusevska G, Kondov G, Dobrucki WL, Nie S, Gruev V.

Factors predicting the likelihood of non-sentinel lymph node metastases in breast cancer patients with a positive sentinel lymph node: a single-center study. JMS 2022;5(1):85-92 B Kondov, S Stojanovski, M Bogdanova, V Gruev, R Cholancheski, L Atanasova, G Kondov.

Open esophagectomy as a treatment of choice for esophageal cancerand a successful outcome at the University Clinic in Skopje, North Macedonia: a case report. Acad Med J 2022;1(1):138-142 Kondov B, Antovic S, Kondov G, Jakupi N, Karagjozov P, Colanceski R, Jovev S, Cvetanovski V, Andonovska B, Duka R

Kur duhet të dyshojë mjeku i familjes për pneumotoraks? Kongresi i 5-të dhe Simpoziumi i 25-të me pjesëmarrje ndërkombëtare të Shoqatës së Mjekëve të Mjekësisë së Përgjithshme Familjare (ZLOM-SM), 18-22.05.2023, Shkup, Abstrakt f. 81-82 (paraqitje me gojë). Kondov G, Cholancheski R, Kondov B, Ferrati I, Yakupi N.

Anglisht

Serbisht