Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Place of birth:

E-mail:

katerina.ignevska@zmc.mk

2013-2017

Специјализација по медицинска микробиологија и паразитологија, Институт за микробилогија, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

2000-2007

Медицински факултет, Униврзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, Доктор по општа медицина

1996-2000

ДСМУ: Д-р Панче Караѓозов (медицинска сестра – техничар)

 

2024 – во тек

Директор за квалитет и контрола на интрахоспитални инфекции

2022 – 2024

Претседател на Комисија за квалитет

2018 – 2022

Претседател на комисија за интрахоспитални инфекции

2018 – во тек

Раководител на микробиолошка лабораторија

2012

Општ лекар во Жан Митрев Клиника, микробиолошка лабораторија

2009-2012

Стручен соработник во Биотек, сектор за клиничка и санитарна микробиологија

2007-2009

Стручен соработник во Авицена дијагностика, сектор за имунологија

 

2024

СЗО работилница – Болниците во Северна Македонија: “Визија за иднината”

МЗК ИХИ – Стерилизација, концепт во Жан Митрев Клиника (предавач)

ЗММ – Улога на микробиолошката лабораторија во рамки на болнички концепт (предавач)

СЗО работилница – Управување во здравствените установи од секундарната и терциерната здравствена заштита на начин што ќе донесе успех во справувањето со антимикробната резистенција“.

2023

Курс за одредување на антимикробна осетливост – улога на дијагностика и антимикробно управување, Загреб, Хрватска

МЗК ИХИ – Инфекции на стернални рани и мерки за нивна превенција во Жан Митрев Клиника (предавач)

МЗК ИХИ – Tuberculosis is preventable and curable (предавач)

2022

ESCMID Postgraduate Course, Интрахоспитални инфекции – нивна превенција и контрола

2019

Курс за антимикробно управување: Управување со антибиотска резистенција/University of Dundee and BSAC, Netherlands

2012

IFIC конгрес – Загреб, Хрватска (постер презентација)

2011

Едукација за автоматизирани техники за детекција на микроорганизми во крв и стерилни течности – Biomerieux University, Франција

2010

Едукација за автоматизирана микробиологија и стандарди за одредување антимикробна осетливост – Biomerieux University, Франција

2006

Студентска размена на оддел по интерна медицина во University Hospital „ Kasr El Aini“, Каиро

Лекарска комора на Р.Македонија

Здружение на микробиолози на Р.Македонија

Здружение за интрахоспитални инфекции на Р.Македонија

ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

1. Tufekcievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Z. Pseudomonas aeruginosa resistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
2. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Зафироски Ѓ, Митев К, Митрев Ж. Инфекција на трауматска рана со Clostridium perfringens. Мак мед преглед Год:86 стр.114
3. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Богоевска Митева Ж, Митрев Ж. Програма за контрола на интрахоспитални инфекцииво Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“.Мак мед преглед Год:86 стр.128
4. Dijana Popevski, Magdelena Popovska-Cvetkova, Katerina Ignevska, Rodney A. Rosalia and Zan Mitrev* Continuous venovenous hemodiafiltration using cytokine-adsorbing hemofilters as adjuvant therapy for anaerobic descending necrotizing mediastinitis: a case report Popevski et al. Journal of Medical Case Reports (2019) 13:205 https://doi.org/10.1186/s13256-019-2123-7
5. Acute Prostetic Valve Endocarditis – Urgent Surgery or Not, That is the Question; Crazy Case – Excellent Clinical Outcome ECTSS 2022, Tanja N. Anguseva, Jr., Tanja Gramosli, Katerina Ignevska, Zan Mitrev. —Zan Mitrev Clinic, Skopje, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

Англиски

Српски