Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Катерина Игневска

Микробиолог

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

katerina.ignevska@zmc.mk

1996-2000       ДСМУ: Д-р Панче Караѓозов (медицинска сестра – техничар)

2000-2007       Медицински факултет, Униврзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, Доктор по општа медицина

2006                Студентска размена на оддел по интерна медицина во University Hospital „ Kasr El Aini“, Каиро

2007-2009       Стручен соработник во Авицена дијагностика, сектор за имунологија

2009-2012       Стручен соработник во Биотек, сектор за клиничка и санитарна микробиологија

2010                Едукација за автоматизирана микробиологија и светски стандарди за одредување антимикробна осетливост – Biomerieux University, Франција

2011                Едукација за автоматизирани техники за детекција на микроорганизми во крв и стерилни течности – Biomerieux University, Франција

2012 –              Вработена во Специјална болница по хируршки болести  „Филип Втори“, микробиолошка лабораторија

2013-2017        Специјализација по медицинска микробиологија и паразитологија, Институт за микробилогија, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

Лекарска комора на Р.МАкедонија

Здружение на микробиолози на Р.Македонија

Здружение за интрахоспитални инфекции на Р.Македонија

  1. Tufekcievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Z. Pseudomonas aeruginosa resistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
  2. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Зафироски Ѓ, Митев К, Митрев Ж. Инфекција на трауматска рана со Clostridium perfringens. Мак мед преглед Год:86 стр.114
  3. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Богоевска Митева Ж, Митрев Ж. Програма за контрола на интрахоспитални инфекцииво Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“.Мак мед преглед Год:86 стр.128