Услуги

Врвни услуги од современата медицина, резултати базирани на брза и прецизна дијагностика, превенција на болести, извршување на комплексни операции.

24 ГОДИНИ ВРВНА МЕДИЦИНСКА НЕГА

Нашата експертиза, посветеност и беспрекорна нега за пациентот кој е секогаш во центарот на нашето делување, придонесоа да сме партнер од доверба сите овие изминати години, за што сме бескрајно благодарни.

Абдоминална Хирургија

Види повеќе

Институт Козметик

Види повеќе

Интервентна радиологија и кардиологија

Види повеќе

Фонд за здравствено осигурување

Види повеќе

Анестезиологија и Реаниматологија

Види повеќе

Биохемиска Лабораторија

Види повеќе

Васкуларна Хирургија

Види повеќе

Гастроентерохепатологија

Види повеќе
1 2 6