За нас - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Менаџмент

Директор:

Жан Митрев

Медицински Директор:

д-р Елена Амбаркова Виларова

Главна медицинска сестра:

Светлана Ончева

Раководител на администрација:

Викторија Дојчиновска

Медицински истражувања и развој:

Родни Росалија

Раководител на маркетинг и ПР:

Јадранка Накова

Раководител на правна служба и ЧР:

Драгана Аврамовска

Раководител на оддел за амбулантно лекување:

д-р Енвер Идоски

Раководител на оддел радиологија и интервентна дијагностика:

д-р Иван Милев

Раководител на оперативен блок:

д-р Никола Христов

Philips – еден од нас