Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Жан Митрев

Основач и главен хирург

Пребарај по оддел

 • Абдоминална хирургија
 • Анестезија
 • Биохемиска лабораторија
 • Васкуларна хирургија
 • Гастроентерохепатологија
 • Генетика и персонализирана медицина
 • Гинекологија
 • Детска хирургија
 • Електрофизиологија
 • Интерна медицина
 • Кардиологија
 • Кардиохирургија
 • Кардиохирургија кај деца
 • Микробиологија
 • Неврологија и невропсихијатрија
 • Општа хирургија
 • Ортопедија
 • Оториноларингологија
 • Педијатрија
 • Психологија и психотерапија
 • Рентген дијагностика
 • Стационарно лекување
 • Торакална хирургија
 • Трансфузиона медицина
 • Урологија
 • Физикална терапијаА

Д-р Ирена Андонова

Спец. по гинекологија и акушерство

Д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Елена Амбаркова Виларова

Специјалист по трансфузиологија

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Б

Д-р Надица Божиновска

Специјалист по ендокринологија

В

Д-р Владимир Василев

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Г

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Прим. д-р Борислав Гогушевски

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д

Д-р Симона Деспотовска

Доктор на медицина

Ѓ

Д-р Никола Ѓоргов

Електрофизиолог

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Ж

Д-р Оливера Жиковска

Специјалист по медицинска биохемија

З

Д-р Зорица Зајкова

Специјалист по интерна медицина

Д-р Планинка Зафировска

Спец. по интерна медицина

И

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Васил Илиев

Спец. по гинекологија и акушерство

Проф. д-р Лиљана Илиевска

Специјалист по невропсихијатрија

Ј

Д-р Горан Јовиќ

Специјалист по урологија

К

Доц. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Л

Д-р Александра Лазаревска

Специјалист по дерматовенерологија

М

Прим. д-р Благица Манчева

Специјалист по педијатрија

Д-р Милан Марковски

Спец. по интерна медицина

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Предраг Милојевиќ

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Прим. д-р Јован Мирчевски

Супспецијалист по абдоминална хирургија

Доц. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по трауматологија

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

Н

Д-р Дашурие Незири

Доктор на медицина

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина

Д-р Љупчо Николов

Специјалист по општа хирургија

П

Проф. д-р Милчо Пановски

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по абдоминална хирургија

Д-р Симона Патчева

Доктор на медицина

Прим. д-р Соња Петровска

Специјалист по педијатрија

Д-р Нена Пецева

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

Д-р Магделена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

Р

Родни Росалија

Туморска имунологија и развој на вакцини

С

Д-р Рихан Саити

Доктор на медицина

Проф. д-р Љиљана Симоновска

Специјалист интернист-пневмофтизијолог

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Јована Стојменовиќ

Доктор на медицина

Т

Д-р Мимоза Толевска

Специјалист по радиодијагностика

У

Д-р Петар Угуров

Доктор на медицина

Ф

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист по педијатрија - Неонатолог

Х

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Специјалист по општа хирургија

Д-р Никола Христов

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Ц