Доктори - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Жан Митрев

Основач и главен хирург

Пребарај по оддел

 • Абдоминална хирургија
 • Амбулантни прегледи
 • Анестезија
 • Биохемиска лабораторија
 • Васкуларна хирургија
 • Гастроентерохепатологија
 • Генетика и персонализирана медицина
 • Гинекологија
 • Детска кардиохирургија
 • Електрофизиологија
 • Интерна медицина
 • Кардиологија
 • Кардиохирургија
 • Микробиологија
 • Неврологија и невропсихијатрија
 • Општа хирургија
 • Ортопедија
 • Оториноларингологија
 • Педијатрија
 • Психологија и психотерапија
 • Рентген дијагностика
 • Стационарно лекување
 • Торакална хирургија
 • Трансфузиона медицина
 • Урологија
 • Физикална терапијаА

Д-р Ирена Андонова

Спец. по гинекологија и акушерство

Д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Елена Амбаркова Виларова

Специјалист по трансфузиологија

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

В

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

Г

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Прим. д-р Борислав Гогушевски

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д

Д-р Симона Деспотовска

Доктор на медицина

Ѓ

Д-р Никола Ѓоргов

Електрофизиолог

Д-р Марко Ѓоргон

Анестезиолог

Е

Доц. Д-р Кристина Егуменовска

Психолог - психотерапевт

Ж

Д-р Оливера Жиковска

Специјалист по медицинска биохемија

З

Д-р Зорица Зајкова

Специјалист по интерна медицина

Д-р Планинка Зафировска

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Ристе Зимоски

Доктор на медицина

И

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Васил Илиев

Гинеколог акушер

Ј

Д-р Горан Јовиќ

Специјалист по урологија

К

Доц. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Горазд Коњановски

Доктор на медицина

Л

Д-р Александра Лазаревска

Специјалист по дерматовенерологија

М

Д-р Милан Марковски

Спец. по интерна медицина

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Предраг Милојевиќ

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Прим. д-р Јован Мирчевски

Абдоминален хирург, субспецијалист

Доц. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по трауматологија

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

Н

Д-р Дашурие Незири

Доктор на медицина

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина

Д-р Бобан Нешкоски

Доктор на медицина

Д-р Љупчо Николов

Специјалист по општа хирургија

П

Проф. д-р Милчо Пановски

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по абдоминална хирургија

Д-р Симона Патчева

Доктор на медицина

Д-р Нена Пецева

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

Д-р Магделена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

Р

Родни Росалија

Туморска имунологија и развој на вакцини

С

Проф. д-р Љиљана Симоновска

Специјалист интернист-пневмофтизијолог

Д-р Бошко Ставрески

Специјалист по општа хирургија

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Јована Стојменовиќ

Доктор на медицина

Т

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

У

Д-р Петар Угуров

Специјалист по кардиологија

Ф

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист по педијатрија - Неонатолог

Х

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Специјалист по општа хирургија

Д-р Никола Христов

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Ц