Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Жан Митрев

Основач и главен хирург
А

Д-р Ирена Андонова

Спец. по гинекологија и акушерство

Д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

Д-р Елена Амбаркова Виларова

Специјалист по трансфузиологија

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

В

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

Г

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Прим. д-р Борислав Гогушевски

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д

Д-р Симона Деспотовска

Доктор на медицина

Ѓ

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Е

Доц. Д-р Кристина Егуменовска

Психолог - психотерапевт

Ж

Д-р Оливера Жиковска

Специјалист по медицинска биохемија

З

Д-р Зорица Зајкова

Специјалист по интерна медицина

Доц. д-р Планинка Зафировска

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Ристе Зимоски

Доктор на медицина

И

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Васил Илиев

Гинеколог акушер

Д-р Анџелка Илиева

Специјалист по дерматовенерологија

Ј

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Горан Јовиќ

Хирург уролог

К

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Горазд Коњановски

Доктор на медицина

Л

Д-р Александра Лазаревска

Специјалист по дерматовенерологија

М

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Милан Марковски

Спец. по интерна медицина

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија - Суб спец. по кардиологија

Прим. д-р Јован Мирчевски

Супспецијалист по абдоминална хирургија

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по трауматологија

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

Н

Д-р Дашурие Незири

Специјалист по кардиологија

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина - Супспец. по кардиологија

Д-р Љупчо Николов

Специјалист по општа хирургија

П

Д-р Симона Патчева

Доктор на медицина

Д-р Нена Пецева

Специјалист по оториноларингологија

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

Д-р Дијана Попевски

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Д-р Магделена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

С

Проф. д-р Љиљана Симоновска

Специјалист интернист-пневмофтизиолог

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Јована Стојменовиќ

Доктор на медицина

Т

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

У

Д-р Петар Угуров

Специјалист по кардиологија

Ф

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист по педијатрија - Неонатолог

Х

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Специјалист по општа хирургија

Д-р Никола Христов

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Ц

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист интернист