Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Жан Митрев

Основач и главен хирург

Пребарај по оддел

 • Абдоминална хирургија
 • Анестезија
 • Биохемиска лабораторија
 • Васкуларна хирургија
 • Гастроентерохепатологија
 • Генетика и персонализирана медицина
 • Гинекологија
 • Детска хирургија
 • Електрофизиологија
 • Интерна медицина
 • Кардиологија
 • Кардиохирургија
 • Кардиохирургија кај деца
 • Микробиологија
 • Неврологија и невропсихијатрија
 • Општа хирургија
 • Ортопедија
 • Оториноларингологија
 • Педијатрија
 • Психологија и психотерапија
 • Рентген дијагностика
 • Стационарно лекување
 • Торакална хирургија
 • Трансфузиона медицина
 • Урологија
 • Физикална терапијаА

Д-р Јасна Анастасовска

Специјалист педијатар ревматокардиолог

Д-р Ирена Андонова

Гинеколог акушер

Д-р Тања Анѓушева

Субспецијалист кардиолог

Д-р Вилма Ампова Соколов

Интервентен кардиолог

В

Д-р Владимир Василев

Интервентен кардиолог

Г

Д-р Борјанка Георгиева

Субспецијалист кардиолог

Д-р Тања Грамосли

Анестезиолог

Ѓ

Д-р Никола Ѓоргов

Електрофизиолог

Д-р Марко Ѓоргон

Анестезиолог

Ж

Оливера Жиковска

Специјалист по медицинска биохемија

З

Д-р Зорица Зајкова

Физикална терапија

Д-р Планинка Зафировска

Специјалист интернист

И

Д-р Енвер Идоски

Субспецијалист кардиолог

Д-р Шпенд Идризи

Интервентен кардиолог

Проф. д-р Васил Илиев

Специјалист гинеколог акушер, Супспецијалист урогинеколог

Ј

Д-р Горан Јовиќ

Хирург уролог

К

Д-р Милка Клинчева

Физикална терапија

Л

Д-р Eлеонора Лазарова

Доктор на медицина

М

Д-р Маријана Манеска

Доктор на медицина

Д-р Сања Маринковиќ

Доктор на медицина

Д-р Милан Марковски

Физикална терапија

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог

Д-р Иван Милев

Интервентен кардиолог

Проф. д-р Предраг Милојевиќ

Кардиоваскуларен хирург

Прим. Д-р Јован Мирчевски

Абдоминален хирург, субспецијалист

Доц. д-р Константин Митев

Хирург трауматолог

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

Н

Д-р Дашурие Незири

Доктор на медицина

Д-р Илија Нешковски

Специјалист интернист

Д-р Љупчо Николов

Трансфузилог

П

Проф. д-р Милчо Пановски

Абдоминален хирург, субспецијалист

Д-р Нена Пецева

Оториноларинголог

Проф. д-р Живко Попов

Хирург уролог и трансплантолог

Р

Фросина Ристовска

Психолог - психотерапевт

Родни Росалија

Туморска имунологија и развој на вакцини

С

Д-р Рихан Саити

Доктор на медицина

Д-р Пеце Стефановски

Гастроентеролог

Т
У

Д-р Петар Угуров

Доктор на медицина

Ф

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист педијатар

Х

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Абдоминален хирург, субспецијалист

Д-р Никола Христов

Кардиоваскуларен хирург

Ц
Ч