Ekipi i Zan Mitrevit

Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

konstantin.mitev@zmc.mk

1987-1991    Shkollën e Mesme “Nikolla Karev”, Shkup
1991-1997 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup, doktor i mjekësisë
1997-1998 Shtëpia shëndetësore Shkup
1998 E morri provimin shtetëror më 23.10.1998.
1998 Qëndrim një mujor në St.Akershus në Oslo, Norvegji
1998-2001 Klinika Kirurgjikale Qytetare  Sh. Naum Ohridski – Shkup
1999 Kurs themelor për Osteosintezë të femurit proksimal dhe tibies organizuar nga ana e Asociacionit evropian për Ortopedi dhe Traumatologji, i mbajtur në Shkup, Tetor
2001 Kurs për lëndime sportive, i organizuar nën sponsorimin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Shkup, Mars
2001-2005 Specializim për kirurgji të përgjithshme
2002 Kurs i avancuar për Ostesintezë, i mbajtur në Bled, R. e Sllovenisë, nën sponsorimin e AO/ASIF
2002 Qëndrim njëmujor profesional në klinikën për Traumatologji në Qendrën Klinike – Ljubljanë
2005 Kurs i avancuar dhe punëtori për astroskopi në Otoçec, R. e Sllovenisë viti 2005
2005 Kurs i avancuar për artroskopi në Varna, R. e Bullgarisë
2009 Qëndrim njëmujor profesional në Klinikën për traumatologji sportive në Uhingen, Gjermani
2009 Mbaroi studimet pasuniversitare për Traumatologji
2010 Mbrojtje të punës së magjistraturës dhe fitoi titullin magjistër i shkencave mejkësore
2010 Asistent për kirurgji pranë fakultetit të mjekësisë, Universiteti Sh. Kiril dhe Metodij, Shkup
2011 Është pranuar përpunim i tezës së doktoraturës nga fusha e trajtimit artroskopik në kërcin e kyçeve të gjurit
2012 Kirurg – specialist i departamentit për Ortopedi dhe Traumatologji, në Spitalin special Filip i Dytë
2012 Tetor Qëndrim profesional në Klinikën për ortopedi dhe traumatologji Akromion – R. e Kroacisë
2012 Asistent në fakultetin e mjekësisë Goce Dellçev, Shtip nga fusha e kirurgjisë
2013 Април Ligjërues i ftuar për trajtim bashkëkohor të dëmtimeve të kërcit të kyçit të gjurit të organizuar nga MADOT
2013 Мај Toronto, Kanada – i zgjedhur në Komitetin e ISAKOS si koordinator për Evropën Lindore
2014 Korrik Mbrojtje e disertacionit të doktoraturës me titull “vlerësim të rezultateve klinike me metodën e mikrofrakturimit artroskopik në trajtimin e dëmtimeve të kërcit të kyçit të gjurit” dhe u fitua me titullin doktor i shkencave mjekësore
2015 Janar Qëndrim profesional në klinikën për traumatologji sportive në Uhingen, Gjermani
2015 Tetor Është zgjedhur në titullin mësimor shkencor docent për traumatologji në Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit Goce Dellçev, Shtip

 1. Kontrolle ortopedike – traumatologjike për sëmundje, lëndime dhe çrregullime të sistemit muskuloskeletor që i përfshin kockat, kyçet, muskujt, ligamentet, tendinat
 • Lëndime në sistemin mot, inde të buta, kyçe dhe kocka
 • Deformitete të sistemit lokomotor
 • Infeksione në sistemin muskuloskeletor
 • Sëmundje metabolike në sistemin lokomotor
 • Tumore muskuloskeletore në sistemin lokomotor
 • Sëmundje reumatologjike në sistemin lokomotor
 • Sëmundje degjeneruese të kyçeve
 1. Procedura ambulatore – aplikim të injeksioneve intraartikulare dhe periartikulare.
 • PRP
 • Kortikosteroide
 • anestetikë lokalë
 • derivate të acidit hialuronik
 • ripozicionim të kyçeve
 • vendosje të imobilizimit prej gipsi
 • proteza, rripa

Operacione

 • Operacione të indeve të buta
 • Operacione të kockave
 • Operacione të kyçeve
 • Trajtim kirurgjikal

Operacione të indeve të buta

 • Dekompresion të nervave/tuneli karpal, kubital karpal, sindromë e tunelit tarzal
 • Tenotomi (zhbllokim të tendinave) dhe tendoza
 • Rekonstruksion të tendinave
 • Biopsi të strukturave të indeve të buta
 • Mënjanim të tumoreve të indeve të buta
 • Sinovektomi të kyçeve

Artroskopi –  Procedura minimalisht invasive të kyçeve

Artroskopi të gjurit

 • Menisektomi, rekonstruksion të ligamentit të përparmë të kryqëzuar, ligamente, transplantim të kërcit, mënjanim të trupit të lirë të kyçit, kondromalacion, mikrofrakturë, çlirim lateral.

Artroskopi të supit

 • Dekompresion subakromial, burzekotmi, mënjanim të depozitimeve të kalciumit, trajtim të manshetës rrotulluese

Artroskopi të kyçit të këmbës

 • Sinovektomi, mënjanim të trupit të lirë, impixhment kockor dhe të indit të butë, trajtim të kërcit

Astroskopi të kyçit të dorës

 • Mënjanim të trupit të lirë të kyçit, kondromalacion sinovektomi
 1. Trajtim kirurgjikal të kockave – thyerjeve
 • Osteosintezë – fiksim të brendshëm të thyerjeve në kockave të gjata dhe të shkurtra
 • Reosteosintezë dhe transplantim të kockës
 • Ekstraktim të alentezës / material osteosintetik / nga kocka të gjata dhe të shkurtra
 • Osteotomi korrigjuese të kockave të gjata dhe të shkurtra
 • Mënjanim të tumoreve beninje dhe malinje kockore
 • Mjekim kirurgjikal të osteomielitis
 1. Trajtim kirurgjikal të kyçeve
 • Artroplastikë primare të kyçeve / proteza të kyçeve
 • Artrodezë të kyçeve
 • Stabilizim të kyçeve
 • Mjekim kirurgjikal të infeksioneve periprostetike
 1. Trajtim kirurgjikal të osteomieitis dhe infeksione periprostetike të indeve të buta, kockave dhe kyçeve me trajtim me vakum

 • Asociacioni maqedonas – Madot
 • Asociacioni gjerman i artroskopisë – AGA
 • Asociacioni Botëror Ndërkombëtar për Artroskopi – ISAKOS
 • Kryetari i Forumit të Traumës pranë MADOT
 • Anëtar aktiv në bordin hulumtues në Fondacionin Kombëtar për Transplantim në R. e Maqedonisë

 1. Lezione të kërcit artikulues të kyçit të gjurit: Incidencë dhe korrelacion ndërmjet gjetjes artroskopike dhe gjetjes nga rezonanca magnetike. Konstantin Mitev, Sllobodan Vuçkov, Nebojsha Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski. Medicus 2009,vol.XII(2);146-151
 2. Osteosintezë minimalisht invasive, metodë zgjedhjeje gjatë trajtimit të frakturave subtrokanterike. Konstantin Mitev, Sllobodan Vuçkov, Nebojsha Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski. Medicus. Medicus 2008,vol.X(2);160-165
 3. Vlerësim artroskopik dhe trajtim të lezioneve të kërcit të kyçit të gjurit. Konstantin Mitev, Nastov N, Ivanovski М.: Acta Morphologica 2010:vol 7(1);47-51
 4. Osteosintezë minimalisht invasive perkutane me pllakë në trajtimin e thyerjeve të tibies distale.  Nastov Nebojsha, Vuçkov S, Mitev Konstantin, Ivanovski М. Acta Morphologica 2010:vol 7(1):52-59
 5. Osteosintezë minimale në trajtimin e frakturave dy dhe tre partite (pjesë) të humerusit proksimal. Sllobodan Vuçkov, Kamillovski V, Konstantin Mitev, Nebojsha Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski Acta chirurgica Macedinica .vol.2,No1:2003 ,21-28.
 6. Autologous Chondrocyte Implantation – Artrocel – 3D in knee cartilage repair, Konstantin Mitev, Dimitar A Jontschew, Igor Kaftandziev, Trpeski Sime, Trpkovska Biljana, Kosova Journal of Surgery Vol.6 No1 2012
 7. Impixhment post-traumatik të indit të butë të kyçit të këmbës: gjetje artroskopike dhe rezultate klinike, Konstantin Mitev, Bashkëngjitje të MANU (AMSHA) 2014
 8. Vlerësim të rezultateve klinike pas trajtimit të dëmtimeve të kërcit të kyçit të gjurit me metodë të mikrofrakturës artroskopike, Konstantin Mitev, Acta Anatomica Morphologica 2013 г.

Mjekë të tjerë nga ky departament

Liljana Brajeviq

Dr. Liljana Brajeviq

Spec. në kirurgjinë e pergjithshme
Subspec. në kirurgjinë torakale

liljana.brajevikj@zmc.mk

Shihni profilin
Mane Haxhi-Mançev

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Shihni profilin
Vladimir Popovski

Prof. Dr. Vladimir Popovski

Kirurg maksilofacial

vladimir.popovski@zmc.mk

Shihni profilin
Riste Zimoski

Dr. Riste Zimoski

Rezident në kirurgjinë e përgjithshme

riste.zimoski@zmc.mk

Shihni profilin