Ekipi i Zan Mitrevit

Riste Zimoski

Rezident në kirurgjinë e përgjithshme

riste.zimoski@zmc.mk

2019 –në vazhdim

Specializimi në kirurgji të përgjithshme – Universiteti “Goce Delcev”, Shtip

2018

Doktor i licencuar i mjekësisë

2011 – 2017   

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2007 – 20011       

Shkolla e mesme “Dobri Daskalov” – Kavadarci            

2019 – në vazhdim

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, Klinika Zhan Mitrev, Shkup

2018

Bashkëpunëtor tregtar profesional – Septima DOEL

2018

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme – Sistina Oftalmologji, Shkup

2017

Vullnetar – Sppmd – Kavadarci

2012

Практикант – ЈЗУ Општа болница Кавадарци

2019 – COMBACTE GCP (Good Clinical Practice) –  Podgorica , përfundoi me sukses trajnimin me provim të kaluar GCP.

2019 – Prezantim me poster “ Surgical menagment of extracranial vertebral artery disease to resolve neurological symptoms – a single centar experience “  Sofje, Bullgari në BEC & ISEVS Endovascular Academy 2019 në të cilin fitoi vendin e tretë.

Anglisht
Serbisht
Bulgarisht
Frengjisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Liljana Brajeviq

Dr. Liljana Brajeviq

Spec. në kirurgjinë e pergjithshme
Subspec. në kirurgjinë torakale

liljana.brajevikj@zmc.mk

Shihni profilin
Mane Haxhi-Mançev

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Shihni profilin
Konstantin Mitev

Prof. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

konstantin.mitev@zmc.mk

Shihni profilin
Vladimir Popovski

Prof. Dr. Vladimir Popovski

Kirurg maksilofacial

vladimir.popovski@zmc.mk

Shihni profilin