Ekipi i Zan Mitrevit

Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

1986

Fakulteti i mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1996

Specializim për Mkirurgjinë e përgjithshme në fakultetin “Sh. Kiril dhe Metodij”

2012

Marrja e titullit “Primarius”

Trajnime dhe kurse

 • Kurs për Laparaskopi në Klinikën për kirurgji abdominale në Shkup dhe në Qendrën Klinike “Dragisha Mishoviq” në Beograd
 • Kurs për hernoplastikë në Umberto I Hospital në Mestre, Venecia në vitin 2003
 • Kurs për kirurgji bariatrike në Maaseik, Belgjikë në vitin 2006
 • Kurs për hernoplastikë në Nova Gorica, Slloveni në vitin 2008
 • Punëtori për single port cholecystectomy që u mbajt në Wiesbourg, Gjermani në vitin 2011
 • Punëtori për operacione THD të hemorroideve në spitalin Universitar “Gemili” në Romë në vitin 2012
 • Punëtori për Asistent Video për trajtim të fisturës anale në Mendrisio, Zvicër në vitin 2017

Fusha të interesit të veçantë:

 • kirurgji abdominale
 • kirurgji laparoskopike
 • kirurgji biliare
 • herniologji
 • kirurgji kolorektale
 • kirurgji bariatrike

 • Kongresi Evropian i kirurgëve të përgjithshëm në Athinë në vitin 1997.
 • Kongresi Evropian i kirurgëve të përgjithshëm në Madrid në vitin 1998.
 • Kongresi internacional i kirurgëve në Romë në vitin 1999.
 • Punëtori për kirurgji laparaskopike në Qendrën Klinike “Dragisha Mishkoviq” Beograd në vitin 2000.
 • Kongresi i 11‐të i asociacionit ndërkombëtar të kirurgëve dhe gastro-enterologëve në Heraklion, Kretë në vitin 2001.
 • Kongresi i 10‐të ndërkombëtar i asociacionit evropian për kirurgji endoskopike në Lisbonë në vitin 2002.
 • Përsosje të hernioplastikës me sistemin prolen hernia në Umberto I Hospital Mestre, Venecia në vitin 2003.
 • Kongresi i 12-të ndërkombëtar i asociacionit evropian të kirurgjisë endoskopike në Barcelonë në vitin 2004 me punim të pranuar,,Laparascopic cholecystectomi: summary of four years results,, të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 10-të botëror për kirurgji endokopike dhe kongresi i 14-të ndërkombëtar i asociacionit evropian në Berlin në vitin 2006 me punim të pranuar “Own experience of laparascopic cholecystectomy in General Hospital ReMedika” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Punëtori për kirurgji bariatrike në Maaseik, Belgjikë në vitin 2006.
 • Kongresi i 15-të ndërkombëtar i asociacionit evropian për kirurgji endoskopike në Athinë në vitin 2007 me punim të pranuar „Laparascopic cholecystectomy: Summary of seven years results“ të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 30-të Evropian i Herniologëve në Sevilje në vitin 2008 me punim të pranuar ,,Five years own experience in resolving inguinal and umbilical hernia with mesh prolen hernia system“, të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 17-të Ndërkombëtar i Asociacionit Evropian për Kirurgji endoskopike në Pragë në vitin 2009 me punim të pranuar ”Laparascopic cholecystectomi and unexpected gallbladder carcinoma”, të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 31 Evropian i Herniologëve në Berlin në Vitin 2009 me punim të pranuar “Our experience in resolving inguinal and umbilical hernia with mesh Prolen Hernia Sistem in General Hospital Re Medika” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 2-të i Herniologëve të Serbisë në Nish në vitin 2010 me punim të pranuar për prezantim me gojë “Решавање отворених ингвиналних канала са ултрпро хернија системом код спортиста (përvojë shumëvjeçare), të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 2-të i Herniologëve të Serbisë në Nish në vitin 2010 me punim të pranuar për prezantim me gojë “Resolving inguinal and umbilical hernia with mesh Prolen Hernia System in General Hosital ReMedika” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi i 18-të Ndërkombëtar i EAES në Gjenevë në vitin 2010 me punim të pranuar “Our experience of laparascopic cholecystectomy in cirrothic patients in General Hospital Re Medika” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi Evropian i 32 i Herniologëve në Stamboll në vitin 2010 me punim të pranuar “Resolving inguinal and umbilical hernia with Prolen Hernia Sysyem” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Kongresi Evropian i 32 i Herniologëve në Stamboll në vitin 2010 me punim të pranuar “Solving open inguinal canals with ultra pro hernia system on sport men” të publikuar në librin e abstrakteve të të njëjtit kongres.
 • Punëtori për trajtim operativ të hemorroideve në Spitalin universitar “Gemili” në Romë në vitin 2012.
 • Pjesëmarrje në Kongresin ndërkombëtar për kirurgji endoskopike në Paris.
 • Kongres proktologjik në Berlin, Gjermani në vitin 2015.
 • Pjesëmarrje në Kongresin ndërkombëtar për kirurgji endoskopike në Amsterdam në vitin 2016.
 • Punëtori për Video asistent për trajtim të fistulës anale në Mendrisio në vitin 2017.

Mjekë të tjerë nga ky departament

Liljana Brajeviq

Dr. Liljana Brajeviq

Spec. në kirurgjinë e pergjithshme
Subspec. në kirurgjinë torakale

liljana.brajevikj@zmc.mk

Shihni profilin
Konstantin Mitev

Prof. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

konstantin.mitev@zmc.mk

Shihni profilin
Vladimir Popovski

Prof. Dr. Vladimir Popovski

Kirurg maksilofacial

vladimir.popovski@zmc.mk

Shihni profilin
Riste Zimoski

Dr. Riste Zimoski

Rezident në kirurgjinë e përgjithshme

riste.zimoski@zmc.mk

Shihni profilin