Ekipi i Zan Mitrevit

Vladimir Popovski

Kirurg maksilofacial

vladimir.popovski@zmc.mk

2008

Profesor i rregullt në Universitetin “Shën. Kiril dhe Metodi” Shkup

2003

Profesor i Asociuar në Universitetin “St. Kirili dhe Metodi” Shkup

1998

Mbrojtja e tezës së doktoraturës në Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodi” Shkup, R. Maqedonia

1989

Specialist në kirurgjinë maksilofaciale

1984 – 1989

Specializimi në kirurgjinë maksilofaciale

2023 – sot

Specialist i kirurgjisë maksilofaciale – në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2017 – 2023

Kryetar këshilli në Shkollën e Studimeve të Doktoraturës në Fakultetin e Stomatologjisë

1999 – 2023

Mësimdhënie universitare në kirurgjinë maksilofaciale dhe situata emergjente në Universitetin Kiril dhe Metodi në Shkup dhe Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin Goce Dellçev në Shtip. Mësimdhënia pasuniversitare për studimet e doktoraturës së ciklit II dhe III.

2008 – 2023

Profesor i rregullt në Departamentin e Kirurgjisë Maksilofaciale

2008 – 2011

Zëvendësministr i Shëndetësisë i R. Maqedonia

2006 – 2008

Drejtor i Klinikës Universitare për Kirurgji Maksilofaciale

1994 – 2023

Kirurg Maksilofacial në Klinikën Universitare për Kirurgji Maksilofaciale – Shkup

1989 – 1994

Kirurg Maksilofacial në Spitalin Klinik në Manastir

1984 – 1989

Доктор на специјализација по максилофациајлна хирургија

Doktor në specializimin për kirurgjinë maksilofaciale

1982 – 1984

Mjek i asociuar në Departamentin e Kirurgjisë Maksilofaciale në Qendrën Mjekësore në Manastir

2007 -2013

Директор на едукационен центар за специјализанти и млади специјалисти по максилофацијална хирургија за југо-источна Европа под покровителство на EACMFS и УКИМ. Органилизани и реализирани седум едукациони курсеви во два акредитирани програми.

2000 – 2007

Hulumtues kryesor dhe pjesëmarrës-bashkëpunëtor në një projekt hulumtues ndërkombëtar dhe në tre proekte vendase të financuara nga Ministria e Shkencës së Republikës së Maqedonisë dhe MANU.

2007

Tim Leader në projekti për menaxhimin e sistemit spitalor i realizuar në Minneapolis, Minesota, SHBA nën kujdesin e një projekti të reformës së sektorit shëndetësor të Bankës Botërore.

1989 – 1991

Dy qëndrime /rezidenca profesionale në Spitalin Karolinska në Stokholm, Suedi në Departamentin e Kirurgjisë Plastike dhe Rindërtuese

1996

Qëndrim/rezidencë profesionale në VMA Beograd në Departamentin e Kirurgjisë Maksilofaciale

• Operacionet tek anomalitë bronziogjene të qafës (kista dhe fistula bronkiogjene, kista tiroglosale dhe fistula)

• Kirurgjia e tumoreve beninje dhe malinje të gjëndrave parotide (parotidektomitë e pjesshme dhe totale)

• Rindërtimi i nervit të fytyrës (pjesa ekstrakraniale)

• Operacionet tek çarjet kongjenitale të buzës, kreshtës alveolare dhe qiellzës së fortë dhe të butë

• Operacionet e gjëndrës së pështymës submandibulare (sialoadenitis, sialolithiasis, tumoret)

• Trajtimi operativ i limfangiomave të zonës fytyrë-qafë

• Operacionet e tumoreve beninje dhe kisteve në fytyrë dhe në kavitetin oral/hapësirën e gojës

• Operacionet e tumoreve malinje të fytyrës dhe orofaringut (karcinoma e buzës, karcinoma e gjuhës, karcinoma e zonës poshtë gjuhës, karcinoma e qiellzës)

• Diseksionet e qafës – të gjitha llojet

• Kirurgjia e sinusit maksilar

• Trajtimi i dëmtimeve të indeve të buta dhe strukturave kockore të zonës maksilofaciale (thyerje të mandibulës, fraktura të kockave zigomatike, fraktura të maksilës)

• Kirurgjia maksilofaciale

• Diagnoza kirurgjikale e limfomave të kokës dhe qafës

2004 -2015

Kryetar i Shoqatës Maqedonase të Kirurgëve Maksilofacialë

2016-2023

Konsulent në Shoqatën Evropiane për Kirurgjinë Kranio-Maksilofaciale

2014 -2018

Kryetar i Shoqatës Ballkanike të Kirurgëve Maksilofacialë

2006 -2008

Drejtor i Klinikës Universitare për Kirurgji Maksilofaciale Shkup

2008 -2011

Zëvendësministër i Shëndetësisë i R. Maqedonisë

2014 -2018

Kryetar i Odës Stomatologjike të Maqedonisë

2004

Fitues i Pllaketës nga Shoqata Mjekësore e Maqedonisë për kontribut të rëndësishëm në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të MLD

2010

Çmimi i Shoqatës Evropiane për Kirurgjinë Kranio-Maksilofaciale (EACMFS) për Kontributin në Kirurgjinë Maksilofaciale (Kongresi XX i Shoqatës Evropiane për Kirurgjinë Kranio-Maksilofaciale, Bruges, Belgjikë)

2014

Diplomë nderi nga Simpoziumi Horizonti i Ri , Ferrara, Itali

2014

Çmimi i Shoqatës Evropiane të Kirurgjisë Kranio-Maksilofaciale (EACMFS) për Kontributin në Edukimin Evropian të Kirurgjisë Maksilofaciale (Kongresi XXII i Shoqatës Evropiane të Kirurgjisë Kranio-Maksilofaciale, Pragë, Republika Çeke)

 • Shoqata Evropiane për Kirurgjinë Kranio-Maksilofaciale EACMFS
 • Shoqata Ndërkombëtare e Kirurgjisë Orale dhe Maksilofaciale IAOMS
 • Akademia Amerikane e Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës AAHNS
 • Bordi Presidencial i Shoqatës Ballkanike të Kirurgëve Maksilofacialë BAMS
 • Shoqata Maqedonase e Kirurgjisë Maksilofaciale MAMS
 • Shoqata Mjekësore e Maqedonisë
 • Oda Stomatologjike e Maqedonisë
 • Oda e mjekëve të Maqedonisë

 • Autor dhe bashkautor i më shumë se 200 punimeve profesionale dhe shkencore në fushën e kirurgjisë maksilofaciale dhe kirurgjisë së kokës dhe qafës të botuara në revista ndërkombëtare (më shumë se 50 punime dhe punime të indeksuara me faktor ndikimi)
 • Mentor i tezave të magjistraturës dhe mentor i nëntë disertacioneve të doktoratës të mbrojtura në Universitetin e Sh. Kiril dhe Metodi, Shkup, R. Maqedonisë.
 • Рецензентски член на Издавачки – редакциски одбори на повеќе меѓународни часописи со импакт фактор, највисок импакт актор во Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2.1- 2022
 • Autor dhe bashkautor i librit ndërkombëtar “Kirurgjia Maksilofaciale për Studentët e Mjekësisë” botuar në Beograd në vitin 2017.
 • Autori i një kapitulli në librin “Kirurgjia Maksilofaciale” redaktor dhe autor I. Vaskov, botuar nga MANU në 2015.
 • Autor i kapitujve dhe bashkëpunëtor në librin “Anomali në zonën maksilofaciale” redaktor dhe autor I. Vaskov, botuar nga MANU në 2007.
 • Autor i kapitujve dhe bashkëpunëtor në librin “Sinuziti dentogjenik” redaktor dhe autor I. Vaskov, botuar nga MANU në 2006.
 • Lektor plenar në Kongreset e Shoqatës Evropiane të Kirurgjisë Cranio-Maxillo-Facial në Bruges 2010, Pragë 2014, Mynih 2018, Paris 2020 dhe Madrid 2022 (punime të botuara në Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery)
 • Lektor plenar në Kongreset e Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë Orale dhe Maksilofaciale në Barcelonë 2013 dhe Hong Kong 2017 (punime të botuara në Revistën Ndërkombëtare për Kirurgjinë Orale dhe Maksilofaciale)
 • Ligjërues plenar në Kongreset e Shoqatës Ballkanike të Kirurgëve Maksilofacialë në Antalia, Beograd, Lubjanë, Ohër, Stamboll, Tiranë, Zagreb, Prishtinë)

Anglisht
Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Liljana Brajeviq

Dr. Liljana Brajeviq

Spec. në kirurgjinë e pergjithshme
Subspec. në kirurgjinë torakale

liljana.brajevikj@zmc.mk

Shihni profilin
Mane Haxhi-Mançev

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Shihni profilin
Konstantin Mitev

Prof. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

konstantin.mitev@zmc.mk

Shihni profilin
Riste Zimoski

Dr. Riste Zimoski

Rezident në kirurgjinë e përgjithshme

riste.zimoski@zmc.mk

Shihni profilin