Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Драгица Вучкова

Анестезиолог

Место на раѓање:

Неготино, Македонија

E-mail:

dragica.vuckova@zmc.mk

ОБРАЗОВАНИЕ, ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:

 

1999-2005 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет
1995-1999 Средно Медицинско училиште Јане Сандански Штио, смер – медицински техичар
1990-1998 Сертификат по Англиски јазик / Школа со 8 курсеви, Универзитет Кочо Рацин, Скопје
2005 (Ноември)) Дипломирање на Медицинскиот факултет, на Универзитетот Св. Кирил и Методи, Скопје, Стекнување со назив Доктор по општа медицина
2006 (Мај) Завршување на државен испит, стекнување со Лиценца за работа
2008  (Мај) Нострифицирање на дипломата од медицински факултет Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, на медицинскиот факултет во љубљана во Република
2010 (Март) Почеток на специјализација по Анестезиологија и интензивно лекување

ИСКУСТВО:

1999 – 4 месеци  “Galamedicus” – Ординација по Општа медицина, работа како медицински техничар
2002 – 2005 SMMIR Агенција за истражување на јавното мнение, работа како на статистички анализи и спроведување анкети
2005 – 2006 Civil, NGO за човекови права и развој на цивилно општество, работа како проект менаџер
2006  – 2007 ZEGIN Medika, Prime Health Organization in Skopje, working as General Practice Doctor
2007 –2012 ПЗО “Хипократ”, Ординација по општа медицина во Неготино, работа како Дктор по општа
2012 (Авгиуст) – во тек Специјална болница за кардиохирургија, Филип Втори, работа како доктор во одделот за анестезиологија и единицата за интензивн