Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Александра Лазаревска

Специјалист по дерматовенерологија

Place of birth:

E-mail:

aleksandra.lazarevska@zmc.mk

2018

Положен Специјалистички стручен испит и стекнување лиценца за Специјалист по дерматовенерологија

2013-2017

Специјализација по дерматовенерологија на Универзитетската Клиника за дерматовенерологија, Медицински Факултет, Скопје, Р. Македонија

2004-2010

Медицински Факултет при Универзитет ﮼ Св. Кирил и Методиј”, доктор по општа медицина

2000-2004

Завршено средно образование во општа гимназија ﮼Јосип Броз Тито”-Скопје

2018 -во тек

Специјалист по дерматовенетологија во Zan Mitrev Clinic

2013-2014

Стручен соработник во ЈАСС ДООЕЛ, за козметска линија Logona

2011-2013

Волонтер во Универзитетската болница по хируршки болести ﮼Св. Наум Охридски” Скопје

2018

Workshop Peeling &Injections-advance level, Скопје, Р. Македонија

2016

Едукативен состанок за дермоскопијa, Скопје, Р. Мaкедонија

2014

Практична едукација за дермоскопија BMA –дерматовенерологија Софија, Р. Бугарија

2014

Школа за новини во естетска дерматологија, ASKED, Белград, Р. Србија

2013

Практична едукација за ботулинов токсин апликација, дерматологија и естетска медицина Софија, Р. Бугарија

2013

Школа за естетска дерматологија, Белград, Р. Србија

2013

Интернационална школа за дермоскопија Dermoscopy update, Белград, Р. Србија

2010 – Лекарска комора на Македонија

2013 – Здрижение на Дерматовенеролози на Р. Македонија

2013 – EADV European Academy of Dermatology and Venerology

2016 – IDS International Dermoscopy Society

Англиски

Француски

Српски