SHKENCË

Përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë së pacientit

Edukimi

 

Spitali organizon edukime në formë të klubeve shkencore çdo javë, stimulon dhe përkrah pjesëmarrjen aktive në kongrese maqedonase dhe evropiane, stimulon edukimin në qendrat evropiane, organizon seminare, kurse për të gjithë punonjësit,veçanërisht për punonjësit e shendetesise, mjekët, infermierët dhe farmacistët, në Maqedoni dhe më gjerë. Qëllimi i edukimit është përmirësimi i vazhdueshëm i performancës personale.

 

Në spital punojnë profesorë dhe asistentë nga shumë fusha të mjekësisë. Nga viti 2010, zhvillohen edukime teorike dhe praktike për studentët e mjekësisë së përgjithshme dhe praktikantët nga universiteti “Goce Dellçev”, Shtip.

Section Image

Shkenca

 

Që nga themelimi i Spitalit klinik Zhan Mitrev në vitin 2000, ne jemi angazhuar për shtyrjen e kufijve të shëndetësisë maqedonase dhe për të kontribuar në zhvillimin e mjekësisë në përgjithësi.

Kemi kryer disa punime shkencore, marrim pjesë aktive në kongrese të njohura ndërkombëtare. Jemi fitues çmimesh. Kemi marrë pjesë në disa studime ndërkombëtare. Botojmë në revista ndërkombëtare me një impakt të lartë.

Qëllimi ynë është të praktikojmë mjekësinë moderne, të ndjekim risitë në mjekësi, por edhe të jemi pjesëmarrës aktivë në zhvillimin e shkencës në mjekësi. 

Section Image
Doktorë nga Zan Mitrev Clinic me ligjërime atraktive dhe punëtori në Kongresin e studentëve për mjekësi të përgjithshme në Shtip

15.04.2024

Doktorë nga Zan Mitrev Clinic me ligjërime atraktive dhe punëtori në Kongresin e studentëve për mjekësi të përgjithshme në Shtip

Zan Mitrev Clinic e mbështeti dhe morri pjesë në “Kongresin e parë të studentëve për mjekësi të përgjithshme” në Fakultetin e shkencave mjekësore…

Shiko më shumë
Zan Mitrev Clinic ndër studentët e “Kongresit ndërkombëtare shkencor mjekësor”

15.04.2024

Zan Mitrev Clinic ndër studentët e “Kongresit ndërkombëtare shkencor mjekësor”

Zan Mitrev Clinic përsëri së bashku me studentët në drejtim të transmetimit të dijeve dhe praktikave me qëllim staf sa më të mirë…

Shiko më shumë
Takimi i 18-të i SHUKPRM me temë “Inkontinenca urinare“

15.04.2024

Takimi i 18-të i SHUKPRM me temë “Inkontinenca urinare“

Shoqata për urogjinekologji dhe kirurgji rekonstruktive të Pelvikut në Maqedoni më datën 18.05.2018 në auditoriumin e Zan Mitrev Clinic (ZMC)…

Shiko më shumë
Prezantim i kompanisë ELMED

05.04.2024

Prezantim i kompanisë ELMED

Të mërkurë më datën 26.09.2018, para ekipit mjekësor të Zan Mitrev Clinic u mbajt prezantim i kompanisë ELMED. Prezantimi përfshiu dy segmente, dhe…

Shiko më shumë
Prezantim i kompanisë SYNERGY që është përfaqësues i VIVOSTAT nga Danimarka

05.04.2024

Prezantim i kompanisë SYNERGY që është përfaqësues i VIVOSTAT nga Danimarka

Sot në auditoriumin e Zan Mitrev Clinic u mbajt prezantim nga ana e kompanisë SYNERGY e cila është përfaqësues i…

Shiko më shumë