SHËRBIME

Shërbime të larta të mjekësisë bashkëkohore, rezultate të bazuara në diagnoztikim të shpejtë dhe të saktë, parandalim të shfaqjes së sëmundjeve, kryerje të operacioneve komplekse.

24 VJET KUJDES TË LARTË MJEKËSOR

Ekspertiza, përkushtimi dhe kujdesi ynë i patëmetë për pacientin, i cili është gjithmonë në qendër të veprimeve tona, kanë kontribuar për të qenë një partner i besuar gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, për të cilin jemi pafundësisht mirënjohës.

Anestezi dhe reanimatologji

Shiko më shumë

Dermatologji e përgjithshme dhe estetike

Shiko më shumë

Elektrofiziologji

Shiko më shumë

Endokrinologji

Shiko më shumë

Gastroenterohepatologji

Shiko më shumë

Gjenetikë dhe mjekësi të personalizuar

Shiko më shumë

Gjinekologji dhe obstetrikë

Shiko më shumë

Kardiokirurgji

Shiko më shumë
1 2 5