Ekipi i Zan Mitrevit

Personel mjekësor i arsimuar dhe punë ekipore e organizuar, e cila karakterizohet nga zbatimi i standardeve dhe normave më të larta europiane