Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Емил Стоицовски

Анестезиолог

Место на раѓање:

Крива Паланка, Македонија

E-mail:

emil.stoicovski@zmc.mk

1987
Физиотерапевтски техничар, Средно медицинско училиште ,, Др. Панче Караѓозов’’, Скопје, Македонија
1994
Доктор на медицина, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’
Медицински факултет, Скопје, Македонија
1995
Положен државен испит, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’
Медицински факултет, Скопје, Македонија
1996-1998 Стручен соработник, Македонија Лек, Скопје, Македонија
1998-2005 Специјалист по анестезиологија и реанимација во Клиника за хируршки болести “Св.Наум Охридски”
2003
Специјалистички испит по Анестезиологија и реанимација, Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј“, Медицински факултет
2005 – 2007 Специјалист по анестезиологија и реанимација, Специјална болница за кардиохирургија „Филип II“, Скопје, Македонија

ПРОФЕСИОНАЛНО УНАПРЕДУВАЊЕ

 • European congress of anaesthesiologists in Firenza, Italy ,2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Veliko Tarnovo, Bulgaria , 2005
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2006
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,1999-Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2000-Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2001-Intensive healing, Urgent medicine, Blood and transfusion of blood
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A), Dojran, Macedonia, 2002-Mother, Child. Unexpected effects of medicines
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2003-Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy
 • European Resuscitation Council – ERC, Advance Life Support Cource 2009

Процедури

 • Општа анестезија
 • Регионална анестезија
 • Регионални блокови
 • Кардио анестезија
 • Бронхоскопија
 • Третман на хронична болка
 • Поставување на инвазивен мониторинг
 • Амбулантска анестезија
 • Интензивно лекување
 • Транспорт на критично болни пациенти
2005
Член на Европското здружение на анeстезиолозите
2003 Член на европското здружение за реанимација, European Resuscitation Council – ERC