Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Симона Деспотовска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Place of birth:

E-mail:

simona.despotovska@zmc.mk

2021 – во тек
Специјализација по анестезија, реанимација и
интензивно лекување, Универзитет ,,Гоце Делчев‘‘
Штип, Северна Македонија

2019
Положен стручен испит и Лиценца за работа при
Лекарска Комора на Република Северна Македонија

2013-2019
Доктор по општа медицина при Универзитет
Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет – Скопје

2009-2013
Средно медицинско училиште ,,Др. Панче Караѓозов‘‘
– Скопје, насока медицинска сестра-техничар

2001-2009
Основно училиште ,,Лазо Трповски‘‘ – Скопје

2020 – во тек
Доктор на медицина – Специјализант по анестезија, реанимација иинтензивно лекување во Клиничка Болница Жан Митрев, Скопје

2019
Приправнички стаж во Градна Општа Болница ,,8-ми Септември‘‘ , Ургентен Центар

2024
Работилницa за ,,POCUS” (Point-of-care ultrasound) – Focus assessed transthoracic echocardiography (FATE), Lung ultrasound, Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST), Gastric ultrasound

2024
Учество на 7-ми Македонски Конгрес за Анестезиологија, реанимација и интензивно лекување, Охрид. Постер презентација на тема: Perioperative anesthetic management of patients with heart failure that underwent non-cardiac surgery

2023
Школа за срцева слабост (Напредната срцева слабост) – новини во лекувањето, Македонско здружение по Кардиологија во соработка со Приватна болница Жан Митрев Клиника

2023
PLS-Pediatric Life Support training –
Медицински Симулациски Центар при УКИМ
Медицински факултет, Скопје

2023
ATLS-Advanced Trauma Life Support training –
Медицински Симулациски Центар при УКИМ
Медицински факултет, Скопје

2023
Intraoperative Neuromonitoring for Cardiovascular
procedures
– Live Virtual Course, UPMC Center for Continuing Education in the health sciences, University of Pittsburgh

2023
Предностите на цефалоспорини од 5-та генерација
– Универзитетска Клиника по анестезија, реанимација и интензивно лекување – стручен состанок при континуирана медицинска едукација

2023
Clinical Training course for the Prismaflex system SW 8.21
– Модалитети на континуирана рено-ренална заместителна терапија, Бакстер

2022
Нови аспекти на РААС-блокада
– Континуирана медицинска едукација, Македонско здружение по кардиологија

2022
ALS-Advanced Life Support training –
Медицински Симулациски Центар при УКИМ
Медицински факултет, Скопје

2022
Клиничка пракса при Универзитетски Клинички Центар
Ротердам (Еразмус МЦ)
– Оддел за кардиоторакална хирургија (анестезиолошки пристапи и периоперативно водење на пациенти)

2021
Симпозиум ,,Новини во анестезиологијата 2021‘‘,
вебинар, организиран од Здружение на лекарите
по анестезија, реанимација и интензиво лекување,
– орална презентација на тема ,,Парентерална
исхрана кај критично болни пациенти на интензивна
нега‘‘

2021
BLS-Basic Life Support training –
Медицински Симулациски Центар при УКИМ
Медицински факултет, Скопје

2021
EACVI TOE Simulator-online course,
European Association of Cardiovascular Imaging

2020
Симпозиум, 20 години од развојот на
кардиохирургијата, 20 години постоење на
Жан Митрев Клиник, Скопје

2019
Учество на ,,Работилница за подобрување на знаењата и вештините на здравствените работници за рано откривање и рана интервенција кај деца со попреченост‘‘, при
Македонско Лекарско Друштво

2019
Активно учество на Интернационалниот Конгрес на Медицински Науки за студенти и млади лекари, при Медицинскиот факултет во Софија;
Орална презентација на тема: ,,Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report ‘’

2018
Учество на проектот ‘‘ Диференцијална дијагноза
чекор по чекор‘‘ на тема: ‘‘Абдоминална болка‘‘ ,
при Европска Медицинска Студентска Асоцијација

2018
Учество на работилницата ‘‘Клинички вештини‘‘
на тема: ‘‘Абдоминална болка‘‘ ,
при Европска Медицинска Студентска Асоцијација

2018
Учество на проектот ,,Пренатална дијагностика и
хируршки третман на вродени срцеви
заболувања‘‘ при Европска Медицинска
Студентска Асоцијација

2017
Учество во проектот ‘‘Недела на здравјето на
мозокот (BAW)‘‘ на Одборот за Човекови Права и
Мир, при Македонска Медицинска Студентска
Асоцијација

2016
Летна школа по ургентна медицина, при Европска
Медицинска Студентска Асоцијација, Охрид

2014-2016
Членство и координатор на организација на
програмата ‘Stubrand’ , како дел од Националната
Асоцијација на престижни академски граѓани

2014
Учество во проектот ,,Мече Болница’’ како дел од
Европска Медицинска Студентска Асоцијација

2013
Диплома (пофалница) за ученик со завршено средно образование со континуиран одличен успех, при СМУГС ,,Др. Панче Караѓозов‘‘

2013
Учество на натпревар во интервју за работа, при Младинска Асоцијација на Средните Стручни Училишта во Македонија – МАССУМ, Тетово

2012-2013
Учество на Националната симулација – ‘Модел Европски Парламент‘, при ‘Nova International Schools’ ,како претставник на СМУГС,, Др. Панче Караѓозов‘‘, Скопје

2012
Учество на натпревар во јавно говорење
(Skopje High Schools ‘Model European Parliament’ Speech Competition) , како претставник на СМУГС,, Др. Панче Караѓозов‘‘ , Скопје

  • Лекарска Комора на Република Северна Македонија
  • European society of Anesthesiology and Intensive care

– A hybrid procedure for the closure of a large muscular ventricular septal defect in a 6-month old infant – D.Popevski, I.Milev, S.Despotovska, R.Rosalia, S.Bibevski, Z.Mitrev – August 2020; Research Square; https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-52018/v3

– Extracorporeal Blood Purification in moderate and severe COVID-19 patients: a prospective cohort study. R.Rosalia, P.Ugurov, D.Neziri, S.Despotovska, E.Kostoska, L.Veljanovska, D.Kuzmanov, A.Trifunovski, G.Villa, D.Popevski, Z.Mitrev. October 2020; medRxiv;
https://doi.org/10.1101/2020.10.10.20210096

Англиски

Германски

Шпански