Infermiere

Prill 04,2024

Përgjegjësitë dhe detyrat:

Infermierja profesioniste është përgjegjëse për ofrimin e kujdesit të kualifikuar dhe cilësor të pacientit; për të ndihmuar në planifikimin, organizimin, zbatimin dhe vlerësimin e praktikës infermierore në përputhje me misionin e Klinikës dhe për shërbimet profesionale të kujdesit infermieror. Ai/ajo demonstron një shkallë të lartë të të menduarit kritik, aftësi teknike, iniciativë, integritet, saktësi dhe kujdes infermieror të vëmendshëm. Kryerja e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive në përputhje me politikat, procedurat dhe udhëzimet e përcaktuara të Spitalit Klinik PZU ZHAN MITREV. Kryerja e detyrave të tjera sipas kërkesës.

Aftësitë dhe aftësitë:

  • Shkallë e lartë e organizimit personal
  • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
  • Aftësi për të punuar në grup
  • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
  • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
  • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë

Kualifikimet e nevojshme:

  • Edukimi mjekësor
  • Licencë për të punuar në aktivitet
  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës maqedonase dhe angleze
  • Njohuri të shkëlqyera të programit MS Office

Spitali klinik ZHAN MITREV ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.
*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.